Klokkenluidersregeling

Lees hier meer over het decreet tot bescherming van klokkenluiders in het onderwijs.

Odisee co-hogeschool maakt gebruik van het intern meldpunt dat Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor haar leden voorziet.

Meldingen dienen te gebeuren aan:

Meldingen via telefoon of andere spraaksystemen worden niet opgenomen. Meldingen die gebeuren tijdens een fysiek gesprek met het intern meldpunt, worden enkel opgenomen als de melder daarin toestemt.

Het interne meldpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zal klachten samen met Interne audit Odisee behandelen. Wanneer voor een specifieke melding geoordeeld zou worden dat deze manier van behandeling niet onafhankelijk kan gebeuren dan zal doorverwezen worden naar het externe meldpunt, met name het regeringscommissariaat Hoger Onderwijs.