Odisee Advanced education

Levenslang leren?

Onder de noemer Odisee Advanced education bieden we een waaier aan opleidingen aan. Hierbij richten we ons zowel tot professionals en alumni als geïnteresseerden uit het werkveld. Ons gevarieerd aanbod bestaat uit kort- en langlopende opleidingen, studiedagen, postgraduaten en seminaries. Daarnaast werken we graag een voorstel op maat van jouw organisatie uit.

Voor de inhoudelijke uitwerking van onze opleidingen kunnen we rekenen op de expertise van o.a. Odisee-docenten en professionals uit het werkveld. Bijscholen als extra troef voor je carrière? Maak je keuze uit zes verschillende studiegebieden: biotechniek, gezondheidszorg, handelswetenschappen, industriële wetenschappen, onderwijs en sociaal-agogisch werk. 

Contact

Wens je meer informatie? Neem contact met ons op via oae.brussel@odisee.be  
02-609 37 37 
oae.gent@odisee.be 
09-265 86 18

Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in

Kmo-portefeuille

Odisee is erkend dienstverlener bij Agentschap Innoveren en Ondernemen. Na registratie als kmo kun je tot maximaal 14 kalenderdagen na de start van de opleiding een projectaanvraag indienen. Vermeld op de projectaanvraag steeds de naam van de cursist. Informatie i.v.m. het percentage van het gesubsidieerde bedrag en welke kosten in aanmerking komen voor subsidiëring vind je terug op de website. 

Agentschap Innoveren en Ondernemen

Opleidingscheques

Odisee is erkend door de Vlaamse Gemeenschap als opleidingsverstrekker en aanvaardt opleidingscheques voor werknemers. Je kunt deze aanvragen wanneer je laag- of middengeschoold bent en op eigen initiatief een opleiding volgt van tenminste 32 contacturen. Bovendien moet de opleiding erkend zijn in kader van betaald educatief verlof. Als hooggeschoolde kun je enkel nog opleidingscheques aanvragen na het volgen van loopbaanbegeleiding. 

Meer info vind je op de website van vdab.

3
partners
  • Deze reeks Campuslezingen belicht het thema van lichaam en geest vanuit een meervoud van perspectieven (theologie, psychologie, biologie, sociologie, recht, muziek en stedelijke ruimte). De intuïtie daarbij: lichamelijkheid en bewustzijn zijn in elkaar verstrengeld. Materiële processen en geestelijke activiteiten werken op elkaar in. 

  • Negen dinsdagnamiddagen van 14u tot 16u.

  • Een initiatief van Hogeschool Odisee en KU Leuven Campus Brussel, i.s.m. Muntpunt en Okra.