Odisee Advanced education

Levenslang leren?

Onder de noemer Odisee Advanced education bieden we een waaier aan opleidingen aan. Hierbij richten we ons zowel tot professionals en alumni als geïnteresseerden uit het werkveld. Ons gevarieerd aanbod bestaat uit kort- en langlopende opleidingen, studiedagen, postgraduaten en seminaries. Daarnaast werken we graag een voorstel op maat van jouw organisatie uit.

Voor de inhoudelijke uitwerking van onze opleidingen kunnen we rekenen op de expertise van o.a. Odisee-docenten en professionals uit het werkveld. Bijscholen als extra troef voor je carrière? Maak je keuze uit zes verschillende studiegebieden: biotechniek, gezondheidszorg, handelswetenschappen, industriële wetenschappen, onderwijs en sociaal-agogisch werk. 

Infodag 23 juni

Laat weten dat je komt!

Inschrijven

Contact

Wens je meer informatie? Neem contact met ons op via oae.brussel@odisee.be  
02-609 37 37 
oae.gent@odisee.be 
09-265 86 18

Volwassen Onderwijs

23 juni

Aanmelden voor de infodag?

Ik kom!

Infodag 23 juni

Wil je meer weten over onze permanente vormingen? Kom dan zeker naar de infodag op zaterdag 23 juni. Je ontdekt er meer over onze verschillende postgraduaten en het volledige vormingsaanbod. Afspraak tussen 9u30 en 13u op één van onze campussen.

Elk studiegebied wordt vertegenwoordigd op één van de campussen. Ontdek hieronder naar welke campus jij moet komen!

  • Dierenzorg & dierenwelzijn
  • Milieu & Energie
  • Gezondheidszorg
  • Onderwijs
  • Management & Sociaal-Agogisch werk

Dierenzorg & dierenwelzijn

Kom naar Campus Waas in Sint-Niklaas en ontdek alles over deze opleidingen tijdens de infosessie om 11u:

Energie 

Kom naar Campus Dirk Martens in Aalst en ontdek alles over deze opleidingen:

Milieu

Kom naar Technologiecampus Gent en ontdek alles over deze opleidingen:

Gezondheidszorg

Kom naar Campus Dirk Martens in Aalst of Campus Brussel en ontdek alles over deze postgraduaten en het volledige vormingsaanbod:

Onderwijs

Kom naar Campus Dirk Martens in Aalst of Campus Brussel en ontdek alles over deze opleidingen:

Management

Kom naar Campus Dirk Martens in Aalst en ontdek alles over deze opleidingen tijdens de infosessie om 10u:

Sociaal-Agogisch werk

Kom naar Campus Dirk Martens in Aalst of Campus Brussel en ontdek alles over deze opleidingen:

Kmo-portefeuille

Odisee is erkend dienstverlener bij Agentschap Innoveren en Ondernemen. Na registratie als kmo kun je tot maximaal 14 kalenderdagen na de start van de opleiding een projectaanvraag indienen. Vermeld op de projectaanvraag steeds de naam van de cursist. Informatie i.v.m. het percentage van het gesubsidieerde bedrag en welke kosten in aanmerking komen voor subsidiëring vind je terug op de website. 

Agentschap Innoveren en Ondernemen

Opleidingscheques

Odisee is erkend door de Vlaamse Gemeenschap als opleidingsverstrekker en aanvaardt opleidingscheques voor werknemers. Je kunt deze aanvragen wanneer je laag- of middengeschoold bent en op eigen initiatief een opleiding volgt van tenminste 32 contacturen. Bovendien moet de opleiding erkend zijn in kader van betaald educatief verlof. Als hooggeschoolde kun je enkel nog opleidingscheques aanvragen na het volgen van loopbaanbegeleiding. 

Meer info vind je op de website van vdab.

3
partners

Campuslezingen 2017-2018

  • Dertien eminente sprekers reflecteren op dertien dinsdagnamiddagen over het thema ‘Macht en onmacht’. 
  • Tweewekelijks op dinsdagnamiddag van 14u tot 16u.
  • Een initiatief van Hogeschool Odisee en KU Leuven Campus Brussel, i.s.m. Muntpunt, Okra en Wijkacademie Molenbeek.