Active-Age@home

Actief thuis: functioneel oefenprogramma voor kwetsbare thuiswonende 70-plussers

Heel wat mensen krijgen te maken met acute of chronische aandoeningen die de levenskwaliteit en zelfredzaamheid op latere leeftijd doen verminderen. Fysieke activiteit kan deze kwetsbaarheid vertragen of zelfs omkeren. Het bevordert daarnaast ook de mentale gezondheid en vergroot de kans op sociale contacten. Helaas komen kwetsbare personen vanwege vele persoonlijke en omgevingsbarrières weinig aan bewegen toe.

In dit vierjarige project willen we de effectiviteit en kosteneffectiviteit nagaan van een functioneel trainingsprogramma voor kwetsbare thuiswonende 70-plussers.

Momenteel is het project opgestart in de pilootregio’s Gent, Leuven, Bonheiden en Brussel Noord.

oude mensen geven elkaar de hand
Looptijd
/
Financiering
Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen

Het functionele trainingsprogramma ACTIVE-AGE@home dat werd ontwikkeld door de Arteveldehogeschool traint kwetsbare mensen in hun eigen thuisomgeving. Het programma is opgebouwd uit eenvoudige en functionele oefeningen die aanleunen bij activiteiten van het dagelijks leven zoals trappen lopen, opstaan uit een stoel en objecten verplaatsen in de ruimte. Flankerend aan de fysieke training worden ook de persoonlijke doelen van elke deelnemer bepaald en wordt een sterke link gelegd met – voor de deelnemer – zinvolle / betekenisvolle activiteiten.

In dit vierjarig project willen we de effectiviteit en kosteneffectiviteit van het trainingsprogramma nagaan in twee groepen: één groep wordt 24 weken begeleid door professionals. Een andere groep wordt 24 weken begeleid door opgeleide vrijwilligers/mantelzorgers.

Deze twee condities worden vergeleken met de huidige standaard zorg voor kwetsbare thuiswonende personen via een pragmatisch gerandomiseerde gecontroleerde studie. In totaal zullen 192 kwetsbare 70-plussers gerekruteerd worden in deze studie. Elke deelnemer zal een pre-, post- en follow-up meting krijgen van zowel fysieke, mentale als sociale parameters.

Het uiteindelijke doel van dit onderzoeksproject is de verbetering van de levenskwaliteit van de kwetsbare 70-plussers.

Onze partners

VUB, UZ Brussel, UAntwerpen, Arteveldehogeschool, UGent

Gefinancierd door FWO

Wil je jezelf of een vriend, buurvrouw of familielid inschrijven als deelnemer of vrijwilliger?

Vul het deelnameformulier in

of bel naar 0475 40 25 90