AQUA-VLAN 2

Looptijd
/
AQUA-VLAN 2

Onze partners

Het project krijgt financiële steun van Interreg Vlaanderen-Nederland (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en de Provincie Oost-Vlaanderen. Onze partners zijn:

  • Inagro
  • UGent
aqua-vlan
Onderzoeksproject

AQUA-VLAN 2

Vandaag komt meer dan de helft van de aquatische producten die we consumeren uit aquacultuur. De Europese aquacultuurproductie stagneert en ook in de grensregio is het een uitdaging voor kleine en middelgrote bedrijven om competitief te blijven en zich internationaal te onderscheiden in de productie, verwerking en handel van een scala aan hoogwaardige nicheproducten. Daardoor is er een grote behoefte aan innovatie in de productieprocessen en het realiseren van een duurzame visteelt.

De eerste editie van ‘AQUA-VLAN’ uit Interreg IV kende een succes in de duurzame kweek van de alom geprezen Omegabaars en de optimalisatie van de teelt van zilte groenten zoals zeekraal. Daarnaast werd belangrijke onderzoeksinfrastructuur gerealiseerd met het Sealab in Hogeschool Zeeland en werd glastuinbouw gecombineerd met visteelt om zo tot kringloopsluiting te komen. ‘AQUA-VLAN 2’ bouwt – onder leiding van Inagro – verder op deze fundamenten voor een sterk economisch, sociaal en ecologisch duurzame aquacultuursector en richt zich specifiek naar bedrijven om deze te ondersteunen bij uitdagingen die technische innovatie vereisen.

In de eerste plaats zullen specifieke randvoorwaarden voor de uitbouw van de aquacultuursector, zoals wetgeving, onderzocht worden. Ten tweede wordt ingegaan op het verder koppelen van vis en serregroenten (kringloopsluiting) bij mari- en zoetwateraquacultuur. Zo zal onder andere de kweek van zoetwatervis in recirculatiesystemen en het natriumprobleem bij planten in glastuinbouw onderzocht worden. Daarnaast wordt gewerkt aan de productie van innovatieve visvoeders om de kringloopsluiting verder te optimaliseren. Verder kunnen bedrijven bedrijfsspecifieke studies op vlak van aquacultuur laten onderzoeken met vouchers.

Aqua-Vlan2

Wil je weten over dit project?