Aquaview

Looptijd
/
Financiering
Erasmus+
Aquaview

Onze partners

Zone college - Netherlands Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma - Slovenia CIFP De desarrollo sostenible en industrias alimentarias y acuicultura - Spain Land Niederösterreich, LFS Edelhof, Saatzucht - Austria Malta college of arts science and technology - Malta Odisee vzw - Belgium M.A.R.E. SOC. COOP. A R.L. - Italy Stichting Van Hall - Netherlands

Erasmus+
Onderzoeksproject

Aquaview

Aquacultuur is een sector met kansen en uitdagingen; duurzamere productie van voedsel van hoge kwaliteit, nieuwe voortplantingstechnieken, alternatieve voedermiddelen en andere innovaties dragen hieraan bij. De duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG) van de Verenigde Naties zijn de blauwdruk voor een betere en duurzamere toekomst. Ze pakken de wereldwijde uitdagingen aan waarmee we geconfronteerd worden in verband met de groene sector. Er moet hiervoor een hoogwaardig personeelsbestand gecreëerd worden dat een antwoord biedt op de uitdagingen waarmee de aquacultuursector geconfronteerd wordt, en op de innovaties die nodig zijn om bij te dragen aan de doelstellingen van de Europese aquacultuur.

Aquaview

Door middel van onderwijs op Europees niveau zal dit project de sector ondersteunen om deze uitdagingen aan te gaan. Gebaseerd op de behoeften van de industrie, Europese doelstellingen en de SDG's (gerelateerd aan voedsel, bodem, water en energie) wil dit project bijdragen aan de ontwikkeling van toekomstig inzetbare werknemers, die in staat zijn om binnen de internationale sector te werken en zo de intra-Europese arbeidsmobiliteit vorm te geven.

Met dit project begint een langdurige samenwerking met een consortium van Europese scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding, hogescholen en internationale industrie in de aquacultuursector. Samen zal dit consortium werken aan de ontwikkeling van opleidingen die voldoen aan de behoeften van de industrie, de Europese doelstellingen en SDG's in de aquacultuur. Het project beoogt deze doelen te bereiken door de ontwikkeling van Europese opleidingen op EQF-niveau 4, op EQF-niveau 5 en in werkgebaseerde leerprogramma's voor levenslang leren.

Wil je meer weten over dit project?