Behoeftenonderzoek Dilbeeks Huis van het Kind

Looptijd
/
Onderzoeksproject

Behoeftenonderzoek Dilbeeks Huis van het Kind

De gemeente Dilbeek wil aan de hand van een breed te verspreiden online enquête de noden en behoeften van Dilbeekse ouders in beeld krijgen, om het aanbod van het Huis van het Kind daarop (verder) te kunnen afstemmen.

Een kwantitatieve bevraging stelt volgende onderzoeksvragen voorop:

  • Met welke vragen en problemen zitten ouders op het vlak van opvoeding (bijv. top 10)
  • Weten ouders waar ze wel/niet terechtkunnen met bovenstaande vragen? Welke organisaties kennen ze wel/niet?
  • Zijn er leemten in het bestaande aanbod?
  • Wensen ouders gebruik te maken van een individueel of groepsaanbod, telefonisch aanbod, online aanbod?
  • Welke kanalen gebruiken ouders om informatie over de problematiek en/of over het aanbod op te zoeken?
  • Zouden ouders gebruikmaken van een aanbod in het Huis van het Kind als dit aansluit bij vragen of problemen waarmee ze geconfronteerd worden?
huis van het kind dilbeek

Wil je meer weten over dit project?