Bezoekruimte CAW

Looptijd
/
Onderzoeksproject

Bezoekruimte CAW

De bezoekruimte van het CAW te Brussel krijgt te maken met steeds meer en ook meer complexe hulpvragen en doet een beroep op het kenniscentrum om deze thematiek in kaart te brengen.

bezoekruimte CAW

Internationaal onderzoek geeft aan dat kinderen na een scheiding regelmatig klachten ondervinden (somatische klachten, depressieve gevoelens, zich terugtrekken en/of agressie). Recent onderzoek maakt een onderscheid tussen enerzijds kinderen die klachten ondervinden, maar die zich na verloop van tijd weten aan te passen aan de (nieuwe) situatie. Deze groep van kinderen vormt de meerderheid (circa 75%). Anderzijds zijn er kinderen (25%) met langdurige klachten, waarbij de aanpassing eerder moeizaam verloopt. Niet zozeer de scheiding op zich, maar de manier waarop de ouders na de scheiding met elkaar en met het kind omgaan, is hiervoor verantwoordelijk. De verblijfsregeling van de kinderen vormt regelmatig het onderwerp van conflicten tussen de ex-partners, zoals we zelf in eerder onderzoek hebben aangetoond

Bezoekruimte kan rust brengen

Bij conflicten omtrent de verblijfsregeling kan de bezoekruimte, een dienst van het CAW, tijdelijk ingezet worden om verdere escalatie te voorkomen en ouders en kinderen te begeleiden en te ondersteunen. Ouders kunnen zowel vrijwillig, als na verwijzing door de rechtbank gebruik maken van de bezoekruimte. Niet zelden is de bezoekruimte een laatste redmiddel in een situatie waar reeds hoogoplopende conflicten tussen de gezinsleden en/of breuken aan de orde zijn.

Complexe vragen

De bezoekruimte van het CAW te Brussel wordt regelmatig geconfronteerd met zeer complexe hulpvragen. Daarbovenop neemt de vraag naar hulp toe, waardoor er wachtlijsten ontstaan. De bezoekruimte van Brussel is vragende partij om in samenwerking met de hogeschool deze thematiek in kaart te brengen. 

  • Voor welke hulpvragen zijn zij bevoegd en welke zijn eerder atypisch?
  • Hoe ver reikt hun mandaat?
  • Hoe gaan andere bezoekruimten om met die uitdagingen?
  • Waar liggen mogelijkheden om een antwoord te bieden aan de verander(en)de hulpvragen? 

Naast de bezoekruimte zelf, zullen we in Brussel nog verschillende actoren bevragen in welke mate ook zij met complexe hulpvragen rond conflictueuze scheidingen te maken krijgen en hoe zij hier mee omgaan.

We kozen voor een kwalitatief onderzoek om antwoorden te zoeken op deze vragen. De studenten van de tweede opleidingsfase van Gezinswetenschappen zullen een groot deel van het onderzoek uitvoeren.

Wil je meer weten over dit project?