Biokoe gezond droog

De Operationele groep ‘Biokoe gezond droog’ wil samen met de biologische melkveehouders van het BioBedrijfsNetwerk (BBN) melkvee de mogelijkheden in kaart brengen om de transitie naar het droogzetten van biologische melkkoeien zonder of met heel beperkt gebruik van antibiotica te vergemakkelijken.

Looptijd
/

In deze operationele groep vertrekken we vanuit de praktijkervaringen met verschillende droogzetstrategieën van de biologische melkveehouders en brengen die samen in kaart. Door het vergelijken van de managementmaatregelen die een invloed kunnen hebben op uiergezondheid en deze te documenteren met cijfers rond antibioticagebruik, kengetallen voor uiergezondheid en aangevuld met recente wetenschappelijke inzichten, willen we komen tot een aangepaste droogzetstrategie op maat van de voor de biologisch melkveehouderij. Deze informatie kan vervolgens ook als leidraad dienen voor omschakelende melkveehouders in een ‘biologische’ aanpak van uiergezondheid en kan biologische bedrijven begeleiden bij het optimaliseren van de uiergezondheid met een beperkt antibioticagebruik.

Partners

Thanks to our partners

  • Inagro
  • UGent
  • Bioforum

Wil je meer weten over dit project?