Biokoe gezond droog

Looptijd
/
Financiering
Vlaamse overheid - Departement Landbouw & Visserij
Onderzoeksproject

Biokoe gezond droog

De operationele groep ‘Biokoe gezond droog’ wil samen met de biologische melkveehouders van het BioBedrijfsNetwerk (BBN) de mogelijkheden in kaart brengen om de transitie naar het droogzetten van biologische melkkoeien zonder of met heel beperkt gebruik van antibiotica te vergemakkelijken.

In deze operationele groep vertrekken we vanuit de praktijkervaringen met verschillende droogzetstrategieën van de biologische melkveehouders en brengen we die samen in kaart. Door managementmaatregelen die een invloed kunnen hebben op uiergezondheid te vergelijken en te documenteren met cijfers rond antibioticagebruik, kengetallen voor uiergezondheid en recente wetenschappelijke inzichten, willen we komen tot een aangepaste droogzetstrategie op maat van de biologisch melkveehouderij.

Deze informatie kan vervolgens ook als leidraad dienen voor omschakelende melkveehouders in een biologische aanpak van uiergezondheid en kan biologische bedrijven begeleiden bij het optimaliseren van de uiergezondheid met een beperkt antibioticagebruik.

Download hier de projectbeschrijving.

Bio koeien
Biokoe gezond droog

Onze partners

Onderzoek uitgevoerd in het kader van de operationele groep “Biokoe gezond droog”

europees landbouwfonds

Wil je weten over dit project?