Broeikas Aalst

Looptijd
/
Financiering
EFRO
Onderzoeksproject

Broeikas Aalst

Het project 'Ondernemend Aalst' betreft een brugproject onderwijs-bedrijfsleven, gefinancierd vanuit de Vlaamse Overheid binnen het Strategisch Plan STEM 2012-2020. Het wil een brug slaan tussen onderwijs en het bedrijfsleven door een Ondernemersaward, Ideecafé's en andere activiteiten te organiseren.

Het goedgekeurde project ‘Ondernemend Aalst’ heeft als voornaamste doelstelling om de regio Aalst meer ondernemend te maken en bestaat uit verschillende deelprojecten. Een eerste initiatief waarop de projectpartners hun pijlen richten, is het vinden van de nodige structurele financiering om van de 'Ondernemersaward' een blijvend event te maken. Daarmee willen ze regionale ondernemers in de kijker zetten. Specifiek in dit brugproject wordt veel aandacht besteed aan het proces van vallen en opstaan dat inherent is aan ondernemerschap.

Daarnaast zien de projectpartners ook opportuniteiten in de organisatie van 'Ideecafé's'. Input voor thema’s die hier aan bod zullen komen wordt aangeleverd door een denktank van regionale actoren. Enkele mogelijke thema’s zijn alvast: allochtoon ondernemerschap, ondernemers die technisch of beroepsonderwijs hebben gevolgd, organisatie van bedrijfsbezoeken waarbij de ondernemer de studenten zelf te woord staat … Tevens moet het project uitmonden in het motiveren en ondersteunen van studenten als zij een ondernemersactiviteit willen starten tijdens of na hun studie.

broeikas
Broeikas Aalst

Onze partners

  • Agentschap Ondernemen
  • Vlaanderen in Actie Pact 2020
  • Hogeschool Gent
  • Stad Aalst
  • Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen
  • Streekoverleg Zuid-Oost Vlaanderen (RESOC/SERR)
  • JCI (Junior Chamber International)
  • UNIZO

Dit project wordt gefinancierd met middelen uit het EFRO-fonds.

Wil je meer weten over dit project?