Broodje MIXXL – Combinatiestrategieën bij de Sandwichgeneratie

Looptijd
/
Combinatiestrategieën bij de Sandwichgeneratie

Onze partners

Gefinancierd door: het ESF (Europees Sociaal Fonds)

In samenwerking met: loopbaanbegeleidingscentrum Kompass-Emino, Gezinsbond, Verso vzw, Samana vzw, South-Eastern Finland University of Applied Sciences- Small Business Center, Dobre Kadry, Fundacion Accion contre el hambre

Onderzoeker: Miet Timmers

ESF investeert in jouw toekomst
Onderzoeksproject

Combinatiestrategieën bij de Sandwichgeneratie

Volwassenen die op hetzelfde moment in hun leven de zorg voor een oudere en een jongere generatie op zich nemen, en die zorg bovendien vaak nog combineren met een job, noemen we de ‘Sandwichgeneratie’. 

sandwichgeneratie

De Sandwichgeneratie

  • Doorgaans zijn zij tussen 45 en 65 jaar.
  • De 'sandwichpositie' is niet genderneutraal: het zijn veel vaker vrouwen dan mannen die de zorg opnemen voor hun ouder wordende familieleden. Bovendien nemen vrouwen nog steeds meer zorg op voor hun eigen (klein)kinderen.
  • Omwille van verhoging van de pensioenleeftijd, de tendens om ouderen lang thuis te laten wonen en in te zetten op mantelzorg, en het grote aandeel jongvolwassenen dat thuis in Hotel Mama blijft wonen, is het duidelijk dat deze groep de komende jaren alleen maar zal toenemen, in Vlaanderen en in de rest van Europa.

Doelstelling

  • We willen vrouwen en mannen tussen 45 en 65 jaar die een job combineren met een dubbele zorgtaak, begeleiden bij het vinden van een goede combinatiestrategie.
  • We hopen dat ze zo langer en met meer motivatie en engagement hun job kunnen combineren met zorg en een gezin.

We hebben hiervoor, in samenwerking met onze Vlaamse en internationale partners, verschillende instrumenten ontwikkeld:

  • Een coaching- en trainingsprogramma voor de Sandwichgeneratie.
  • Een trainings- en sensibiliseringsprogramma voor werkgevers, leidinggevenden en HR-professionals.

We hebben alle resultaten en tools op een pagina gebundeld.