CAMPOES

Ken je professor Mando, de ‘campuskat’ al ? Hij loopt sinds mei 2019 geregeld rond op de Antwerpse campus van de KU Leuven. Mando vergezelt zijn eigenaar namelijk regelmatig naar het werk. Gezellig en fijn voor mens en dier, toch? Maar is dat wel écht zo? Dat onderzoeken we in dit campus-poes ofte ‘campoes’ project.

Campoes project poes die knipoogt
Looptijd
/
Financiering
Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven

Sinds mei 2019 vergezelt de kat Mando geregeld zijn eigenaar tijdens het werk op de Antwerpse campus van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven. Mando paradeert dan rond de campus en laat zich de aandacht van studenten en docenten welgevallen. Dit leverde hem de bijnamen ‘campuskat’ en ‘professor Mando’ op. Wereldwijd is er de laatste jaren een tendens om honden mee naar het werk te brengen, maar voor zover we weten is Mando de eerste kat die op deze manier ingezet wordt in het kader van mens-dier interacties.

In dit project kijken we welke impact de aanwezigheid van Mando op de campus heeft, op de kat zelf, op het personeel en op de studenten. Door de coronapandemie konden studenten en personeel slechts sporadisch op de campus aanwezig zijn. Daarom werd gefocust op drie luiken:

1) bevraging naar de ervaringen en attitudes van studenten en personeel van hoger onderwijsinstellingen in Vlaanderen ten opzichte van de aanwezigheid van dieren op een campus, en de impact van corona op deze attitudes

2) conceptueel werk rond de inzetbaarheid van katten in animal-assisted interactions

3) kattenwelzijn en persoonlijkheidskenmerken, met deelluiken:

  • impact van campusbezoeken op kattenwelzijn, gemeten via fysiologische indicatoren door een smartcollar, stressmetabolieten in feces en dagboeken bijgehouden door de eigenaar;
  • persoonlijkheidskenmerken van katten die al dan niet betrokken zijn in animal assisted interactions, op basis van een bevraging van katteneigenaars met behulp van de FE-BARQ.

Onze projectpartners

Hoofdonderzoeker Dr. Joni Delanoeije (FEB Antwerp Campus, KU Leuven), Prof. Dr. Christel Moons (Ethology and Animal Welfare Research Group, Faculty of Veterinary Medicine, Ghent University), Prof. Dr. Patricia Pendry (Human Development, WSU Washington State University)