Co-teaching voor inclusie

Looptijd
/
Onderzoeksproject

Co-teaching voor inclusie

Onderzoek toont aan dat reguliere leraren zich nog niet voldoende voorbereid voelen om te werken in een inclusieve setting en in te spelen op de groeiende (super)diversiteit in een klas. Als hefboom om inclusief onderwijs te realiseren leggen tal van bronnen de link naar co-teaching. Dit project gaat hier dieper op in. 

In navolging van andere landen en internationale verdragen wordt inclusief onderwijs meer en meer de dagelijkse praktijk. Men gaat daarbij uit van het principe dat alle kinderen kwaliteitsvol onderwijs zouden moeten kunnen volgen in een gewone school. Onderzoek toont echter aan dat reguliere leraren zich nog niet voldoende voorbereid voelen om te werken in een inclusieve setting en in te spelen op de groeiende (super)diversiteit in een klas. De implementatie van het M-decreet is sinds 1 september 2015 een feit. In de nationale en internationale literatuur onderzocht men reeds welke competenties en attitudes voor een leraar belangrijk zijn om te functioneren binnen een inclusieve setting. Tal van bronnen leggen hier de link naar de vorm van co-teaching als hefboom om inclusief onderwijs te realiseren. 

Tijdens de periode begin september 2014 – eind augustus 2015 heeft de bacheloropleiding Lager onderwijs (Odisee Sint-Niklaas) binnen een pilootproject samen met de directies, zorgcoördinatoren en klasleerkrachten van 6 lagere scholen en hun laatstejaarsstagiairs verkend hoe co-teaching als werkvorm kansen biedt voor leerkrachten en voor afstuderende studenten om hun inclusieve lerarencompetenties te versterken. Dit pilootproject is de eerste fase van het ruimere project 'Co-teaching voor inclusie'.  

co-teaching woordenwolk

Doelstellingen

Het project 'Co-teaching voor inclusie' heeft 4 doelstellingen: 

  • We willen een literatuurstudie schetsen van de band tussen co-teaching en inclusie. 
  • Wat is het concept van co-teaching opdat het de inclusieve competenties van leerkrachten verhoogt? Dat concept willen we in kaart brengen. 
  • Waaruit bestaat concreet ondersteuningsmateriaal om dit concept van co-teaching te realiseren? Dit materiaal willen we binnen dit project ontwikkelen. 

Dit concept van co-teaching voor inclusie en het ondersteuningsmateriaal om het te realiseren, ontwikkelen we in drie cycli van ontwerpen, uittesten en evalueren, volgens de methodiek van Educational Design Research (EDR). Samen (concept + ondersteuningsmateriaal) vormen ze telkens een prototype van co-teaching voor inclusie. Op basis van literatuuronderzoek en de feedback die we tijdens de periode begin september 2014 – eind augustus 2015 kregen van de deelnemende scholen en studenten, hebben we het eerste prototype van co-teaching voor inclusie ontwikkeld. Tijdens de volgende twee onderzoeksjaren doorlopen we opnieuw twee cycli van ontwerpen, uittesten en evalueren van respectievelijk het tweede en het derde prototype van co-teaching voor inclusie.  

Na de formatieve evaluatie van het derde prototype volgt de summatieve evaluatie van het ontwikkelde concept van co-teaching voor inclusie en het bijhorende ontwikkelde ondersteuningsmateriaal.

  • We willen dit definitieve concept van co-teaching voor inclusie en het bijhorende ondersteuningsmateriaal verspreiden zodat zowel afstuderende aspirant-leerkrachten als leerkrachten die reeds in het veld staan, aan de slag kunnen om binnen hun eigen context via co-teaching bij te dragen tot het realiseren van inclusief onderwijs.

Wil je meer weten over dit project?