DASH: Privacy Preserving Data Sharing

Wil je meer halen uit je data door deze te verrijken met data verkregen via externe partijen? Of zie je wel een opportuniteit in het verhandelen van je eigen data? In dit project zoeken we uit hoe dit privacyvriendelijk kan.

Binnen dit project worden de projectresultaten gedemonstreerd in twee domeinen: de zorgsector en de logistieke sector. Het doel van dit project is om de Vlaamse kmo te ondersteunen bij het opzetten van samenwerkingen waarbij gevoelige gegevens worden gedeeld en verwerkt.

DASH project Privacy Preserving Data Sharing
Looptijd
/
Financiering
Vlaamse overheid - VLAIO

Dit project Privacy Preserving Data sharing (DASH) van Odisee en KULeuven richt zich tot:

 • ondernemingen
 • non-profit organisaties
 • overheden

… uit de zorgsector en de logistieke sector. 

Sommige actoren exploreren opportuniteiten om data te delen. Anderen willen net externe data aanwenden om eigen activiteiten te optimaliseren. Nog anderen, bijvoorbeeld technologiebedrijven, leveren algoritmen en/of infrastructuur om gedistribueerde samenwerkingen te ondersteunen.

Het doel van dit project is om de Vlaamse kmo te ondersteunen bij het opzetten van samenwerkingen waarbij gevoelige gegevens worden gedeeld en verwerkt. Dit omvat het selecteren en integreren van:

 • Kwalitatieve anonimiseringsstrategieën
 • Waardevolle verwerkingsalgoritmen
 • Technologieën voor het uitbouwen van een gedistribueerde infrastructuur

Een set van best practices wordt geëxtraheerd en samengebracht in een interactieve Data Sharing Gids die ondernemingen helpt bij:

 • het selecteren van geschikte anonimiseringstechnieken
 • het selecteren van valabele data verwerkingstechnieken
 • richtlijnen rond de keuze van de infrastructuur het gebruik en delen van data van derden.
 • workshops met demonstraties van use-cases binnen de zorg en logistiek
 • hands-on sessies rond anonimiseringstools en gedistribueerde leertechnieken zoals Federated learning.
 • 01/12/2021: startdatum
 • 01/12/2022: demo praktische experimenten op publieke datasets
 • 01/12/2023: data sharing Gids en demo van cases uit de zorg en logistiek
 • 01/12/2023: einddatum

Dit project experimenteert in eerste instantie op beschikbare publieke datasets. In een later stadium van het project worden er concrete use-cases uitgewerkt, aangeleverd door en op maat van bedrijven in de gebruikersgroep. Prototypes worden gebouwd en voorgesteld om de mogelijkheden en toepasbaarheid van deze technologieën af te toetsen en te demonstreren aan de gebruikersgroep. De gebruikersgroep zal samengesteld worden uit bedrijven die zelf data willen exploiteren, bedrijven die beroep willen doen op data van derden of bedrijven die dit willen faciliteren. Uiteindelijk wordt een set van best practices geëxtraheerd die bedrijven helpt bij het selecteren van zowel geschikte anonimiseringstechnieken als valabele verwerkingstechnieken, alsook richtlijnen rond het gebruik en delen van data van derden.

DASH project Privacy Preserving Data Sharing
 • Artificial Intelligence
 • Federated Learning
 • Datasharing
 • Privacypreserving

Onze projectpartner

Wil je meer weten over dit project?