Denkende Doener

Denkende Doener is een project dat zowel hands-on als minds-on omgaat met diverse wiskundige onderwerpen door jongeren uit te dagen met praktische en abstracte problemen uit de dagelijkse wereld. Concrete aanleidingen en de interventies van de leerkracht tijdens de wiskundeles zorgen ervoor dat steeds op het niveau en met de kennis van de kinderen wordt gepraat en gewerkt. Het doel is kinderen van 10 tot 14 te laten deelnemen aan handson en mindson activiteiten over wiskunde op deze wijze de motivatie van kinderen te  stimuleren, hun nieuwsgierigheid voor wiskunde en wetenschappen aan te scherpen en het creatief denken te vergroten. Bekijk enkele leuke filmpjes over het project. Lees het eindrapport.

Looptijd
/
Partners

Thanks to our partners

  • Innoviris