Dierentuininspecties

Het team zal de Vlaamse dierentuinen (momenteel 14) bezoeken om na te gaan welke knelpunten er in de praktijk bestaan op basis van minimumnormen en algemene bepalingen. Op basis van de uitkomst zullen de overheidsinspecties gerichter kunnen uitgevoerd worden en waar nodig bijgestuurd kunnen worden.

Looptijd
/