Digitaal platform ‘TE VROEG’

‘Te Vroeg’ is een digitaal platform dat betrouwbare en relevante informatie over vroeggeboorte bundelt. Het platform fungeert als een kompas om ouders van (ex-)prematuren de weg te tonen naar gepaste zorg en ondersteuning, zowel door zorgverleners als de omgeving. Via getuigenissen en ervaringen van lotgenoten wil deze digitale tool ouders met elkaar verbinden.

Premature baby in couveuse
Looptijd
/
Financiering
Prema Plus Fonds – Koning Boudewijn Stichting

TE VROEG: een platform ter ondersteuning van ouders met een te vroeg geboren kind

Voor de ontwikkeling van het digitale platform wordt vertrokken van een user-centered design (UCD) model, gekenmerkt door actieve betrokkenheid van de gebruikers, nl de ouders (co-creatie) en een multidisciplinaire aanpak. Het UCD-model is een iteratief ontwerpproces, bestaande uit vier fasen (begrijpen, definiëren, design en evaluatie) die meerdere keren worden doorlopen om zo het platform verder te verfijnen op basis van nieuwe inzichten. Vanwege de iteratieve aanpak van het UCD-model is evaluatie met de doelgroep nodig in elke stap op vlak van functionaliteiten, flow, ontwerp en inhoud.

De co-creatieve aanpak en netwerkbenadering dragen bij tot een succesvolle en duurzame implementatie van dit digitaal platform, zodat het platform ‘Te Vroeg’ kan uitgroeien tot het referentieplatform voor prematuriteit in Vlaanderen/België.

Digitaal platform TE VROEG logo

Vroeggeboorte verwijst naar alle geboorten die plaatsvinden vóór 37 weken zwangerschap. Jaarlijks worden wereldwijd 15 miljoen (of 1 op 10) baby’s te vroeg geboren. In België bedraagt dit ongeveer 8%. Vroeggeboorte is de belangrijkste oorzaak van perinatale morbiditeit en mortaliteit en geeft vaak aanleiding tot een opname op een neonatale (intensieve) zorgafdeling. Voor ouders breekt een moeilijke, emotionele en stressvolle periode aan. Uit onderzoek blijkt dat ouders op zoek gaan naar informatie over prematuriteit, advies, (sociale) ondersteuning en lotgenotencontact. Zorgverleners zijn echter bezorgd over de kwaliteit van de online informatie. Er is dan ook nood aan kwaliteitsvolle, betrouwbare en evidence-based digitale informatiebronnen voor ouders met een (ex-) prematuur. Dergelijke digitale oplossingen ontbreken echter binnen de neonatale zorg. Verder blijkt ook dat informatie over prematuriteit versnipperd is, waardoor het voor ouders moeilijk is om zicht te krijgen op de beschikbare zorg en steun. Daarom wordt een digitaal platform ‘Te Vroeg’ ontwikkeld om ouders van (ex-)prematuren te ondersteunen, informatie over vroeggeboorte te bundelen en ouders de weg te tonen naar gepaste zorg en ondersteuning. Een bijkomende doelstelling van het project is om samen met ouders en diverse organisaties en stakeholders een expertisenetwerk uit te bouwen rond prematuriteit in Vlaanderen/België.

Partners

Het project werd ingediend met VVOC and Cokoen als partners. Verder zijn diverse organisaties en stakeholders betrokken in de adviesgroep van het platform Te Vroeg. Meer info: https://www.tevroeg.be/contact

Wil je meer weten over dit project?