Digitek 4.0

Looptijd
/
Financiering
Vlaamse overheid - VLAIO
Onderzoeksproject

Digitek 4.0

Digitale ontwikkelingen staan niet stil. Industrie 4.0 is langzamerhand een begrip aan het worden en vindt toepassingen in predictief onderhoud, training met behulp van virtuele en augmented reality, inschakeling van cobots, digitale communicatie tussen alle machines, enz. Maar hoe transformeer je naar een industrie 4.0? 

Welke stappen een bedrijf concreet moet volgen om deel uit te maken van het digitale sprookje is in de meeste gevallen nog onduidelijk. Er zijn verschillende redenen waarom de transformaties van vandaag eerder een verlenging zijn van de derde industriële revolutie. De voornaamste reden is de impact van deze transformatie. Deze is voelbaar in het complete industriële systeem (productie, management …). Deze impact werkt voor veel bedrijven verlammend.

Ontwerp- en productietechnologie foto

Doelstelling

Dit project wil aantonen dat de transformatie in de industrie ook mogelijk is met kleine stappen en met bestaande infrastructuur. Model Based Definition (MBD), waarbij 3D‐modellen in plaats van traditionele 2D‐tekeningen worden gebruikt als enige bron voor ontwerp, engineering, productie en kwaliteitscontrole is een eerste logische stap in de transformatie die de maakbedrijven kunnen maken. 

In het project wensen we bedrijven te ondersteunen in hoe ze MBD, inclusief de Product and Manufacturing Information (PMI), moeten implementeren. Het project heeft ook de ambitie om alle downstreamgebruikers te ondersteunen in hoe ze met deze gegevens aan de slag kunnen. Dit kan zonder grote investeringen, want de meeste geavanceerde Computer Aided Manufacturing (CAM) software en software voor Coordinate Measuring Machines (CMM), die u misschien nu al in huis hebt, kunnen daarmee aan de slag. Waarschijnlijk zijn deze mogelijkheden van het nieuwe digitale tijdperk nog onderbelicht, ook in uw bedrijf.

Samenwerking

Ook de werknemers van morgen moeten ondergedompeld worden in deze nieuwe ontwikkelingen om ze direct inzetbaar te maken voor de industrie. Daarom slaan alle Ontwerp‐ en ProductieTechnologie (OPT) opleidingen van Vlaanderen (Vives, Thomas More en Odisee), de handen in elkaar om zowel hun opleidingen als industriële partners op die digitale kaart te zetten.

De opleidingen OPT willen met behulp van een TETRA‐project (TEchnologie TRAnsfert), dat zal worden ingediend bij Vlaio, bedrijven ondersteunen in de onderstaande thema’s:

  • Gebruik van MBD, inclusief PMI, in CAD‐software
  • MBD Export naar neutrale gegevensuitwisselingsstandaard
  • STEP AP 244
  • CAM op basis van MBD‐Ready‐Model, inclusief PMI data van het onderdeel
  • CMM programma opbouwen aan de hand van MBD‐Ready‐Model
  • Terugkoppeling realiseren naar een 3D CAD model vanuit CMM en CAM: hoe stuur ik mijn design bij op basis van informatie uit meetrapport en productiegegevens?
Digitek 4.0

Onze partners

Wil je meer weten over dit project?