FemTalks Forum

Looptijd
/
Financiering
Erasmus+ KA2
Onderzoeksproject

FemTalks Forum

FemTalks Forum richt zich op migrantenvrouwen. Odisee staat in voor de ontwikkeling van een platform om hun digitale skills uit te breiden en hun verhaal te kunnen delen.

Het doel van FemTalks Forum is om een trainingsprogramma te ontwikkelen in functie van: 

 • Verhoogde zelfredzaamheid onder migrantenvrouwen door middel van een holistische aanpak met behulp van coaching, mentoring en theateropleidingen.
 • Het verwerven van digitale vaardigheden onder migrantenvrouwen door op een leuke en zinvolle manier te leren en tegelijkertijd hun digitale verhalen te ontwikkelen.
 • Het aanpakken van negatieve stereotypen over migranten door migrantenvrouwen, met name kansarme vrouwen, in staat te stellen hun reizen te delen en het begrip van migratie te veranderen.
 • Bevordering van sociale inclusie (met inbegrip van inzetbaarheidsvaardigheden) door belangrijke intermediairs te betrekken bij het gebruik van gemengde methoden waarbij gebruik wordt gemaakt van theater-, mentorschaps- en digitale vaardigheden.

Odisee staat in voor de ontwikkeling van een platform waar:

 • vrouwelijke migranten leermaterialen zullen vinden om hun digitale skills uit te breiden,
 • vrouwelijke migranten hun verhaal kunnen delen via digitale storytelling,
 • stakeholders informatie kunnen vinden omtrent storytelling en theatrale vorming om migranten te helpen (meer bepaald bij het integreren in het land en het delen van hun eigen verhaal).
femtalks
FemTalks Forum

Onze partners

 • Inova Consultancy
 • Elan Interculturel
 • Fondation Artemisszio
 • InterACT
 • Materahub
 • #reteteatro41

Financiering door Erasmus+ KA2.

Erasmus+ enriching

Wil je meer weten over dit project?