Heart Core - stress en slaap bij zorgverleners

Zorgverleners en studenten in de zorg gaan vaak gebukt onder een voortdurende stijgende werkdruk waardoor stress en slaapproblemen veel voorkomend zijn wat zich vertaalt in werkverzuim en uitstroom uit het zorgberoep. Het inzetten op een preventief beleid tot stressreductie en verbetering van de slaap kan bijdragen aan meer bevlogen en veerkrachtige (toekomstige) zorgverleners. Dit project wil daarom inzetten op de bewustwording en de sensibilisering rond stress en slaap bij zorgverleners en wil zorgwerkgevers handvaten bieden in de uitbouw van een mentaal gezonde werkplek voor (toekomstige) zorgverleners.

Schim van vrouw met insomnia
Looptijd
/
Financiering
PWO

De zorgsector staat onder enorme druk. Door het stijgende personeelstekort en de toenemende verantwoordelijkheden is het absenteïsme hoog en het verloop aan personeel in stijgende lijn. Dat maakt dat de handen aan het bed eerder uitdunnen dan aangroeien. Door een gestegen werkdruk, ervaren zorgverleners en studenten vaak stress, wat gepaard kan gaan met slaapproblemen en een gedaald welbevinden en bevlogenheid in het werk. Ondanks de huidige inzet op retentie en re-integratie van zorgverleners, wordt er nog te weinig ingezet op het mentale kapitaal van de zorgverleners.

Heart core carer_stress_and_sleep_credit_to_cedric_fauntleroy

Dit project wil daarom inzetten op een grootschalige (subjectieve en objectieve) exploratie van stress en slaap bij bedside zorgverleners in ploegendiensten. Vervolgens zal dit onderzoek inzetten op de samenstelling en implementatie van een laagdrempelig en toegankelijk programma ter versterking van mentale gezondheid (Heart Core) van zorgverleners. De effecten van het programma Heart Core worden in kaart gebracht en het programma zal geëvalueerd worden. Vervolgens zullen bestaande good practices van retentie en re-integratiebeleid in de zorg en andere sectoren onderwerp worden van een samenvattend literatuuronderzoek wat de basis zal vormen voor de kruisbestuiving tussen dit onderzoek en de zorgwerkgevers. In de laatste fase is er ruimte voor valorisatie en kennisoverdracht naar (toekomstige) zorgverleners, zorgwerkgevers, zorgbeleid en andere werkgevers(organisaties) buiten de zorgsector.

Heart core carer_stress_credit_to_mikhael_nilov

Maak kennis met de onderzoekers

Onze partners

  • Caretalents
  • Liantis
  • Netwerk Verpleegkunde
  • BFHBOV
  • SAI (Sint‐Augustinusinstituut ‐ VORA vzw met HBO5 verpleegkunde)
  • Chrono@Work
  • Centre Mimosa

Wil je meer weten over dit project?