Herdenken van jobs: naar een betere instroom en retentie van personeel in knelpuntberoepen in Vlaanderen

Looptijd
/
Financiering
Vlaamse overheid, Departement Werk en Sociale Economie

Krapte op de arbeidsmarkt. Een hot item. Het vinden en behouden van personeel wordt steeds moeilijker. Een mogelijke manier om hierop in te spelen, is het herdenken van bestaand werk door job redesign.

Met dit onderzoek wilden we zicht krijgen op de voordelen, de toepasbaarheid en de haalbaarheid van job redesign (onder meer i-deals, job crafting, job carving en inclusief job design) als strategie voor de instroom en de retentie van personeel in moeilijk invulbare vacatures in Vlaanderen. Dat gebeurde via 1) een grondige verkenning van de concepten van job redesign; 2) een studie naar goede praktijken uit binnen- en buitenland; en 3) het vaststellen van wat er nodig is om job redesign breder in de Vlaamse praktijk ingang te laten vinden.

Voor dit onderzoek werkten we samen met dr. Brigitte van Lierop van de Frans Nijhuis Stichting uit Nederland.

herdenken van jobs playmobil automatisering

Probleemstelling

Door krapte en mismatch op de arbeidsmarkt is het zaak om creatief om te gaan met beschikbaar talent en competenties. Een manier om hier als werkgever op in te spelen, is het herdenken van bestaand werk door job redesign, waardoor het werk beter kan afgestemd worden op beschikbare profielen.

Doel

Met dit onderzoek wilden we dan ook zicht krijgen op de voordelen, de toepasbaarheid en de haalbaarheid van job redesign (i-deals, job crafting, job carving, …) als strategie voor de instroom en de retentie van personeel in moeilijk invulbare vacatures in Vlaanderen.

Methode

Onderdelen binnen deze studie zijn:

  • Een literatuurstudie over de verschillende concepten van job redesign en de randvoorwaarden die hun toepassing vergen;
  • Een georganiseerd overzicht van praktijkvoorbeelden uit Vlaanderen en het buitenland waarin de verschillende concepten van job redesign als strategie voor instroom en retentie worden toegepast;
  • Een analyse van het potentieel en de haalbaarheid van de toepassing van job redesign via case studies binnen enkele echte werkomgevingen, waarbij aandacht is voor eventuele drempels en hefbomen;
  • Een bespreking van de representativiteit van de resultaten en hun implicaties voor beleid met vertegenwoordigers en experten uit verschillende sectoren;
  • Een finaal overzicht van de kansen om via job redesign oplossingen te creëren voor knelpuntberoepen en de wijze waarop dit in beleid zou kunnen worden vormgegeven.

Output

De inzichten uit de literatuurstudie, de goede praktijken in binnen- en buitenland, en de case studies leveren relevante beleidsaanbevelingen en innovatieve beleidsantwoorden op rond het herdenken van jobs.

Met dank aan onze partners