De inzetbaarheid van oude Vlaamse rundveerassen voor een duurzame veehouderij

Looptijd
/
Onderzoeksproject

De inzetbaarheid van oude Vlaamse rundveerassen voor een duurzame veehouderij

Dit project onderzoekt hoe we het bedrijfsrendement en de fokbeslissingen van fokkers van oude Vlaamse rundveerassen kunnen optimaliseren.

Het aantal individuen van de oude Vlaamse rundveerassen vermindert jaarlijks, omdat ze in het huidige landbouwmodel de economische concurrentiestrijd verliezen. Omwille van hun uiteenlopende kwaliteiten (zoals productkwaliteit, robuustheid, inzetbaarheid als ecosysteemdienst …) zijn deze rassen echter van aanzienlijk belang voor een toekomstgerichte landbouw. Conservatie zal enkel slagen als we voldoende fokkers gemotiveerd houden om te blijven fokken met deze rassen én als we nieuwe, jonge fokkers kunnen aantrekken om continuïteit te verzekeren. 

Inzetbaarheid van oude Vlaamse rundveerassen voor een duurzame veehouderij
De inzetbaarheid van oude Vlaamse rundveerassen voor een duurzame veehouderij

Onze partners

  • KU Leuven
  • Steunpunt Levend Erfgoed vzw
  • Kurt Sannen
  • ILVO

Wil je meer weten over dit project?