Kritikat

Looptijd
/
Financiering
PWO
Onderzoeksproject

Kritikat

De Kritikat stimuleert het kritisch denken over non-fictieboodschappen bij lagereschoolkinderen, door in te zetten op de methodiek van het filosoferen en het gebruik van verhalen en nieuwsberichten. 

Is de waarheid soms een leugen? Wie bepaalt wat waar is? Wanneer is iets ‘echt’? Wat is het verschil tussen een feit en een mening? En hoeveel waarheden bestaan er?

Onderwijs heeft als taak kinderen al op jonge leeftijd weerbaar te maken in deze (mis)informatiesamenleving door te werken aan mediawijsheid. Door kinderen in bibliotheken zowel filosofische verhalen als nieuwsberichten te laten analyseren, willen we hun denkvaardigheden activeren en kritische houding tegenover mediaboodschappen stimuleren.

Kinderen groeien immers op in een wereld met een steeds snellere digitale informatiestroom. We zijn letterlijk één klik verwijderd van een veelheid aan informatie over alle mogelijk denkbare onderwerpen. Maar moet je zomaar alles geloven wat je leest? En hoe maak je een onderscheid tussen feit en fictie? 

Het is in ons huidige digitale tijdperk onmogelijk om kinderen af te schermen van fake news. Wel kunnen we kinderen kritisch leren omgaan met de lawine aan informatie die op hen afkomt.

Doelstelling

Het project Kritikat wil de denk- en dialoogvaardigheden van kinderen versterken en een kritische houding tegenover mediaboodschappen stimuleren. Samen met Mediawijs en Klasse zal materiaal ontwikkeld worden dat zowel binnen de lagereschoolcontext als binnen de pedagogische werkingen van bibliotheken ingezet kan worden.

De Kritikat zelf is een filosofische detective die als rolmodel de kinderen op een speelse manier helpt om feit en fictie van elkaar te onderscheiden. Via filosofische verhalen met vragen en oefeningen leren kinderen samen met de Kritikat de meest voorkomende drogredeneringen te herkennen en leren ze nieuwsberichten die een loopje nemen met de feiten te ontmaskeren.

Kritikat
Kritikat

Onze partners

  • VGC
  • Mediawijs.be
  • Imec
  • Vlaamse overheid

De Kritikat-methodiek beter leren kennen?