Kwaliteitsvol slapen in het woonzorgcentrum

In co-creatie met de zorgteams zoeken we naar mogelijkheden om de slaapkwaliteit van bewoners in woonzorgcentra te verbeteren. Een kwaliteitsvolle slaap is essentieel en verbetert hun levenskwaliteit op fysiek, sociaal, emotioneel en cognitief vlak. Het verbeteren van slaapkwaliteit vraagt een interdisciplinaire en multifactoriële aanpak. Hiervoor maken we o.a. gebruik van de vijf kerncomponenten van de cognitieve gedragstherapie bij insomnia of slapeloosheid (CBTi) en passen deze toe bij medewerkers van het WZC waardoor zij hun zorgprocessen meer afstemmen op de slaapnoden van de bewoners.

Photo of an Elderly Man Sitting on a Bed
Looptijd
/
Financiering
PWO

Eén op drie Belgen kampt met slaapproblemen, de helft van de bewoners in woonzorgcentra (WZC) neemt slaapmedicatie en één op drie van de bewoners met dementie vertoont nachtelijke onrust. Een goede nachtrust is niet vanzelfsprekend.

Goed slapen verbetert de levenskwaliteit. Maar hoe realiseer je dat in een woonzorgcentrum bij bewoners die even uniek zijn als hun slaapproblemen? In dit PWO gaat het onderzoeksteam op zoek naar inzichten om de overtuigingen die medewerkers in WZC hebben over goede slaap en slaapproblemen bij oudere volwassenen te verbeteren. Na het aanbieden van educatie over slaap en slaapproblemen ontwikkelen ze in co-creatie met de medewerkers een implementatiestrategie die hen ondersteunt in het verbeteren van de slaapconsolidatie en de slaaphygiëne, het optimaliseren van de stimuli controle en het toepassen van relaxatietechnieken bij bewoners met slaapproblemen. Onderzoekers van dit project verwachten dat hierdoor de subjectieve slaapkwaliteit van bewoners verbetert en het gebruik van slaapmedicatie vermindert.

Wil je meer weten, ga naar www.projectodette.be

Maak kennis met de onderzoekers

Onze partners

  • vzw Curando
  • WZC Heilige Familie, Kieldrecht
  • Centre for Research and Innovation in Care (CRIC), Universiteit Antwerpen
  • Collaborative Antwerp Psychiatric Institute (CAPRI) Universiteit Antwerpen en slaapcentrum van het UZ Antwerpen
  • Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen (VAD)
  • Laboratorium voor lichttechnologie, KU Leuven - Technologiecampus Gent
  • Woonzorgcentrum Craeyenhof, Zwijndrecht

Wil je meer weten over dit project?