Mobiele slachteenheid

Looptijd
/
Onderzoeksproject

Mobiele slachteenheid

Vanuit Odisee documenteren we de meerwaarde van mobiel slachten op vlak van dierenwelzijn, voor de sector en voor de consument. We stellen richtlijnen voor om het welzijn te optimaliseren en we beoordelen mogelijke slachtfaciliteiten met het oog op dierenwelzijn.

Kleinschalige (biologische) veehouders die slachten voor rechtstreekse verkoop hebben al langer een probleem om op een bereikbare afstand een (gecertificeerd) slachthuis te vinden. Kleinere slachthuizen zijn dichtgegaan en grotere slachthuizen zijn niet toegerust om een beperkt aantal dieren te slachten voor rechtstreekse verkoop. De lange afstanden die men moet afleggen met de dieren zijn een doorn in het oog van veehouders en consumenten, en zijn nefast voor het welzijn van het dier.

De operationele groep wil de haalbaarheid van een mobiele slachteenheid onderzoeken in Vlaanderen: hoe groot is het potentieel, kan er een oplossing gevonden worden voor de wettelijke obstakels, is de klant bereid om een meerprijs te betalen voor dierenwelzijn, welke installatie is werkbaar en vergunbaar en kan zoiets rendabel functioneren?

varkens

Geschiedenis

BioForum onderzocht al eerder de haalbaarheid van een mobiele slachteenheid. In 2013 bleken er evenwel nog veel vragen te zijn omtrent de haalbaarheid en bleek de vraag te klein om het rendabel te maken. Intussen is de urgentie sterk toegenomen en is het aantal kleinschalige (bio)veehouders ook toegenomen. In het buitenland functioneren inmiddels diverse mobiele slachteenheden en ook in Wallonië onderzoekt men opnieuw de mogelijkheden. Naar aanleiding van de sluiting van het slachthuis van Genk en de problemen met het slachthuis in Tielt kwam de vraag naar alternatieven weer sterk naar boven. Diverse biologische veehouders bleken sterk geïnteresseerd.

Doelstelling

De doelstelling is om een slachtfaciliteit met biologische certificering (evenwel niet exclusief bio) te creëren op maat van de kleinschalige veetelers met overwegend korteketenverkoop. Dit zal de zoektocht naar en de afstand tot een (bio-gecertificeerd) slachthuis vergemakkelijken voor kleinschalige telers. Het moet ook toelaten om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de consument dat er in de korte keten minder vervoer is en minder stress voor de dieren.

Een mobiel slachthuis zal kleinschalige veeteelt en korteketenverkoop stimuleren en op die manier bijdragen aan een duurzaam inkomen voor de veetelers. De Operationele Groep maakt een blauwdruk voor een mobiele slachteenheid, en bereidt de opstart zo concreet mogelijk voor, inclusief het vorm geven aan een samenwerkingsverband en beheermodel. De eigenlijke opstart valt buiten dit project.

Mobiele slachteenheid

Onze partners

  • BioForum Vlaanderen (projectcoördinator) en meerdere sectorleden (Steunpunt Hoeveprodukten
  • OVAM
  • De Donderij
  • Het blokhuis
  • De Steenovens
  • Hoeve Pante
  • Staveshof
  • Delemeat
  • Lucas Jansssens
  • Natuurvlees Dobbelaere
europees landbouwfonds

Wil je weten over dit project?