MyFoodLog: Patiëntenopvolging en motivatie in een diëtistenpraktijk via een mobiele applicatie

Looptijd
/
Financiering
PWO
Onderzoeksproject

MyFoodLog

Het doel van dit project is de ontwikkeling en evaluatie van een mobiele applicatie als ondersteunend hulpmiddel in de behandeling van patiënten met overgewicht en obesitas binnen de diëtistenpraktijk. 

Overgewicht en obesitas vormen wereldwijd een bedreiging voor onze gezondheid. Uit de Gezondheidsenquête (2013) blijkt dat niet minder dan 48% van de volwassenen overgewicht heeft (BMI van 25 of meer) en 14% zwaarlijvig of obees (BMI van 30 of meer) is. De behandeling van overgewicht en obesitas is een belangrijke schakel in het onder controle krijgen van deze epidemie.

De aanpak dient zich prioritair te richten op leefstijlverandering of gedragsverandering, waarbij de focus ligt op het bevorderen van gezonde eet- en beweeggewoonten. Een dergelijke benadering vraagt een aanpak op lange termijn waarbij intensieve opvolging noodzakelijk is. Binnen de diëtistenpraktijk is deze intensieve begeleiding omwille van financiële redenen (er is geen bestaande RIZIV nomenclatuur) niet altijd mogelijk en dient het aantal consulten beperkt te worden. De uitval tussen twee consulten is een reëel probleem waarmee diëtisten geconfronteerd worden.

Wij willen nagaan of een mobiele app de communicatie tussen patiënt en diëtist kan verbeteren. Sterke punten van deze app ten opzichte van bestaande apps zijn de wetenschappelijke onderbouw, de interactie met de diëtist en het geënt zijn op de Vlaamse context. Om dit te bereiken zal gewerkt worden volgens de principes van human-centred design for interactive systems. Gedurende dit itererend proces worden zowel de diëtisten als de patiënten nauw betrokken bij de ontwikkeling van de app en bijhorend dashboard.

Tijdens de evaluatie wordt nagegaan of het systeem de noden van de gebruikers vervult en als gebruiksvriendelijk wordt ervaren. Daarnaast wordt gemeten of het digitale dagboek bijdraagt tot meer voedingsbewustzijn. De via het systeem verzamelde data kunnen ook een beter inzicht bieden in het voedingsprofiel van de patiënten. Deze data zijn een meerwaarde in het verder op punt stellen van behandelingsstrategieën.

Voeding
MyFoodLog

Onze partners

  • KULeuven
  • VBVD (Vlaamse Beroepsvereniging van voedingsdeskundigen en diëtisten)

Wil je meer weten over dit project?