NECTAR

Looptijd
/
Financiering
Erasmus +
Onderzoeksproject

NECTAR

Het NECTAR-project is ontstaan ​​binnen het European Innovation Partnership on AHA (EIP on AHA), met onder meer verschillende partners die zich al bezighouden met manieren om ondervoeding (bv. bij ouderen, cliënten met dysfagie of patiënten die chemotherapie hebben ondervonden) aan te pakken. Het doel is om een nieuw Chef Gastro-Engineering curriculum op HBO5 niveau op te zetten. Odisee zal dit in samenwerking met het Center for Gastrology in Vlaanderen organiseren.

Ondervoeding kan worden bestreden door een internationaal gestructureerde, geïntegreerde en interprofessionele aanpak.

NECTAR project logo

Voeding is een speerpunt voor Active and Health Ageing (AHA) als input voor levenslange zorg. Het aanpakken van ondervoeding in heel Europa is dan ook urgent en komt voort uit de volgende zaken:

 • De meeste koks en chef-koks zijn niet gespecialiseerd in Primary Food Care (PFC) en vertonen een lacune in functie specifieke vaardigheden (zoals voedingsfysiologie, ICT en engineering toegepast op voedsel).
 • Bestaande curricula voor de specialisatie van chef-koks in PFC worden ontworpen en geleverd onder lokale initiatieven en verwijzen niet naar een geformaliseerd EU-beroepsprofiel op basis van WHO- en EU-beleidsaanbevelingen.
 • Beleidsmakers, institutionele belanghebbenden, particuliere en openbare zorgaanbieders, aanbieders van beroepsopleidingen en certificeringsinstanties hebben begeleiding, tijd en financiering nodig om te investeren in de geïntegreerde culinaire/klinische benadering.

Het NECTAR-project pakt dit probleem aan door de vaardigheidskloof te verminderen die momenteel wordt aangeboden door de koks en chef-koks die werken in ziekenhuizen en verzorgingshuizen en de vaardigheden die daadwerkelijk worden gevraagd door zorginstellingen, particuliere dienstverleners en eindgebruikers.

Wat gaan we doen?

De Sector Skills Alliance NECTAR is opgericht om de geconstateerde vaardigheidskloof te dichten door:

 • De chefs en koks relevante vaardigheden te leren voor hun transversale werk.
 • Het ontwerpen, ontwikkelen en leveren van activiteiten die leiden tot consensusvorming in de richting van Europese (en Vlaamse) certificering en erkenning.
 • Gemeenschappelijke middelen en principes toepassen op leerontwerp en -ontwikkeling en op het opstellen van competentiekaders door EQF-principes toe te passen.
 • Het toepassen van gemeenschappelijke normen en principes voor kwaliteitsborging.
 • Bevordering van leren op de werkplek.
 • Het curriculum aanbieden als een open leermiddel.
 • Mobiliteit bevorderen door een gemeenschappelijk curriculum aan te bieden en de basis te leggen voor certificering en erkenning in heel Europa.
 • Bijdragen aan een beter Europees begrip van CGE-taken en -competenties door ESCO-beroepsprofielen te evalueren en verder te ontwikkelen.

Hoe gaan we dit doen?

De doelstellingen van NECTAR zullen worden nagestreefd door middel van de volgende activiteiten:

 • Een beroepsprofiel (OP) voor CGE zal worden opgesteld als een EU-benchmark voor beroepsonderwijsopleiding (VET) van chef-koks in PFC (reeds gedaan).
 • Het OP moet zo goed mogelijk aansluiten bij de huidige (en toekomstige) werk- en beroepscontexten voor de CGE door middel van de integratie van gedane research over de benodigde vaardigheden.
 • Het OP zal worden afgestemd met ESCO en EU Skills Panorama en zal in overeenstemming zijn met ECVET. Het zal zorgen voor de ‘vertaling’ van vaardigheidsbehoeften in een Europees, innovatief, leerresultaatgericht modulair VET-curriculum voor CGE. Door de flexibiliteit en modulariteit van het curriculum kan het worden geïntegreerd in nationale curricula, rekening houdend met regionale contexten.
 • Specifieke richtlijnen zullen ontwikkelaars van beroepsonderwijs en -opleiding instructies geven over hoe het EU-curriculum in regio's kan worden geïntegreerd.
 • Een iteratief evaluatieproces zal het curriculum en de richtlijnen van de EU valideren en verbeteren.
 • Er zullen ICT-instrumenten, open inhoud en verdere richtlijnen worden verstrekt voor de effectieve implementatie van de curricula die specifiek gericht zijn op opleiders en docenten van beroepsonderwijs en -opleiding.
 • Verspreiding van resultaten onder belanghebbenden, beleidsmakers, aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding. Een schaalvergrotingsstrategie die is geworteld in het EIP inzake AHA zal de overdraagbaarheid en exploitatie van projectresultaten onder verschillende doelgebruikers en belanghebbenden garanderen.
 • Een Memorandum of Understanding (MoU) voor de kredietoverdracht van het CGE Curriculum zal worden opgesteld en ondertekend door alle partnerregio's en anderen buiten het project.

Wat gaat er bij ons gebeuren?

Het curriculum zal worden getest door middel van CGE-trainingen in de 5 pilotsites: Vlaanderen, Portugal, Oostenrijk en Italië. De regio's Vlaanderen en Campanië zullen het curriculum aanbieden op EQF5-niveau. Portugal, Oostenrijk en Ligurië zullen het verstrekken op EQF4-niveau. Validatie van eerdere leerprocessen zal worden uitgevoerd in elke pilotregio gedurende een periode van 8 maanden en zal worden geleverd aan 20 tot 60 studenten op elke pilotlocatie. Studenten volgen tussen de 750 en 1000 uur training, inclusief het bijwonen van lessen, e-learning, leren op de werkplek en innovatieve methoden. Elke pilotregio reikt een certificering uit voor de kwalificatie Chef Gastro Engineering (CGE).

Ben jij geïnteresseerd om zelf de opleiding voor de Chef Gastro-Engineering te volgen bij het Center for Gastrology en Odisee? Kijk dan op de volgende website: Center For Gastrology - Intro

NECTAR banner
NECTAR

Onze partners

Odisee (coördinator), Center for Gastrology, ILVO, Zorgwaard, SI4LIFE, IPSEOA Marco Polo, Regione Liguria, Santa Casa da Misericórdia de Albufeira, University of Algarve, Wiener Institut für Arbeitsmarkt und Bildungsforschung, Medical University of Graz, Economic Chamber of Styria, Trade Group Gastronomy, Campania Region, ITS BACT Foundation, Reference Site Collaborative Network.

Erasmus+ enriching
 • NECTAR project partner SI4LIFE
 • NECTAR project partner Center for Gastrology
 • NECTAR project partner
 • NECTAR project partner
 • NECTAR project partner
 • NECTAR project partner
 • NECTAR project partner
 • NECTAR project partner
 • NECTAR project partner
 • NECTAR project partner
 • NECTAR_Partnerlogo_11 ILVO
 • NECTAR project partner
 • NECTAR project partner
 • NECTAR project partner Zorgwaard

Wil je meer weten over dit project?