Ondersteunen van het proces van herinnesteling bij gezinshereniging van erkende vluchtelingen

Looptijd
/
Financiering
PWO
Onderzoeksproject

Ondersteunen van het proces van herinnesteling bij gezinshereniging van erkende vluchtelingen

Bij de uitvoering van ons onderzoek ‘Veerkracht versterken bij ouders en kinderen van vluchtelingengezinnen’ was een van de meest gestelde vragen: wat na gezinshereniging? Hoe kunnen we de gezinsdynamieken, die onherroepelijk veranderen na zoveel ingrijpende gebeurtenissen, jaren van verwijdering en relaties op afstand ... beter ondersteunen?

In dit PWO-project ‘Ondersteunen van het proces van herinnesteling bij gezinshereniging van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden’ gaan we in op die vragen.

Gedurende drie jaar bekijken hoe we de gezinshereniging van erkende vluchtelingen beter kunnen omkaderen. 

Het onderzoek omvat een literatuurstudie, interviews met voor- en nakomers van gezinshereniging en met experten allerhande. We plannen ook focusgroepen met (in)formele begeleiders uit opvang, onderwijs en gezinszorg.

Het opzet van dit onderzoek is de uitbouw van een lerend netwerk, waarbinnen een modulair ondersteuningstraject ter professionalisering van (in)formele hulpverlenende actoren uitgewerkt wordt.

Vluchtelingengezin
Ondersteunen van het proces van herinnesteling bij gezinshereniging van erkende vluchtelingen

Onze partners

Het onderzoek gebeurt in samenspraak met (co-)promotor(en) uit het studiegebied Sociaal-Agogisch Werk en het studiegebied Onderwijs.

Wil je meer weten over dit project?