PRO lezen

Looptijd
/
Financiering
Onderwijs Vlaanderen
Onderzoeksproject

PRO lezen

Met PRO lezen versterken we het leesonderwijs van 24 scholen. Er zijn immers zorgen over de leesvaardigheid en leesmotivatie bij Vlaamse leerlingen. Met behulp van een leesscan brengen we in kaart wat noden en behoeftes zijn rond leesonderwijs en werken we voor elke school een professionaliseringstraject uit. 

Sterk en effectief leesonderwijs

Recente resultaten uit o.a. het PIRLS- en PISA-onderzoek tonen dat de leesvaardigheid en leesmotivatie bij Vlaamse leerlingen de laatste jaren sterk zijn gedaald. Veel scholen plaatsten lezen sindsdien als cruciale vaardigheid op de onderwijsagenda. Werken aan sterk en effectief leesonderwijs vergt inzet van het hele schoolteam. Met het nascholingstraject ‘PRO lezen’ krijgen 24 basisscholen coaching op maat om volgende doelstellingen te realiseren:

  • Als schoolteam inzichten verwerven in de bouwstenen van een duurzaam leesbeleid;
  • Werk maken van sterk leesonderwijs gestoeld op een duurzaam leesbeleid in elke klas en op de school;
  • Als schoolteam het belang onderschrijven van een duurzaam leesbeleid om het leesbegrip, de leestechniek, het leesgedrag én de leesmotivatie van de leerlingen te versterken;
  • Samenwerking met een breed leesnetwerk (andere scholen, de bibliotheek, leesbevorderingsorganisaties …) verstevigen en optimaliseren;
  • Lezen een duidelijke plaats geven in de volledige schoolwerking wat leidt tot een zichtbaar sterk leesonderwijs op leerling-, klas- en schoolniveau.
PRO Lezen

Krijg inzicht in de ervaringen tijdens het leesbeleidsproces van enkele Vlaamse basisscholen. 24 scholen kregen gedurende twee jaar ondersteuning op maat in het kader van PRO Lezen, een prioritaire nascholing met steun van de Vlaamse Overheid. AP Hogeschool, Hogeschool Odisee en Iedereen Leest sloegen de handen in elkaar om een professionaliseringstraject te ontwikkelen voor schoolteams in het basisonderwijs.

Wat houdt het traject in?

De 24 deelnemende scholen krijgen begeleiding op maat om de vermelde doelstellingen te realiseren. Tijdens een regionaal georganiseerd startmoment brengen de deelnemende scholen hun noden en behoeftes op vlak van leesonderwijs in kaart: hoe zorg je voor een effectieve leesdidactiek? Hoe creëer je draagvlak in het schoolteam? Vervolgens zullen coaches elke school ondersteunen om tot een gericht leesbeleidsplan te komen met doelen en acties die de komende twee schooljaren uitgerold worden – en dit opnieuw met ondersteuning van dezelfde coach.

Elke school engageert zich in dit traject met een kernteam van maximaal zes medewerkers. Dat kernteam is (gedeeltelijk) aanwezig op de regionale start- en slotmomenten en is het aanspreekpunt voor de professionaliseringscoaches. Doorheen het traject komt het kernteam regionaal samen met andere scholen om ervaringen en expertise uit te wisselen. Daarnaast zijn er ook vormings- en coachingsmomenten op de school zelf voor het brede schoolteam. Per schooljaar zijn er acht sessies (telkens een halve dag) onder begeleiding van een vaste coach.

PRO lezen

Onze partners

Het professionaliseringstraject PRO lezen wordt kosteloos aangeboden dankzij de subsidie nascholing op initiatief van de Vlaamse Regering. Het is een samenwerking tussen Odisee en:

  • AP Hogeschool Antwerpen
  • Iedereen Leest
Onderwijs Vlaanderen

Meer weten over dit project?