S-CircEl: Sociale en Circulaire Ecosystemen met het oog op doorstroom naar betaalde arbeid

Looptijd
/
Financiering
ESF, oproep Transnationaliteit
S-CircEl

Onze partners

  • Ellen Delie, Provincie Oost-Vlaanderen
  • Mieke Pieters, The Circular Hub
ESF investeert in jouw toekomst
Onderzoeksproject

S-CircEl

Doorstroom vanuit de sociale economie naar een duurzame, betaalde job (in het reguliere circuit) is en blijft een grote uitdaging. Binnen dit project kijken we naar nieuwe opportuniteiten om deze doelgroep te (her)activeren op de (reguliere) arbeidsmarkt en hun kansen op een duurzame job te verhogen. We richten ons concreet op kort- en middengeschoolde profielen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

cirkel

Achtergrond

Kansen op een duurzame job voor onze doelgroep vinden we o.a. in de groeiende circulaire economie. De overgang naar een meer circulair model zal immers – naast een ecologische en economische meerwaarde – ook belangrijke sociale effecten creëren, vooral op het vlak van tewerkstelling. De circulaire arbeidsmarkt biedt kansen voor mensen van verschillende scholingsgraad, waarbij er ook – en zelfs vooral – vraag is naar kort- en middengeschoolde profielen om deze transitie mee te ondersteunen. Circulaire economie zou bijgevolg een boost kunnen betekenen voor de duurzame (reguliere) tewerkstelling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In dit project focussen we op 2 knelpunten:

  • Knelpunt 1: aanbieden en invullen van (nieuwe) duurzame circulaire jobs.
  • Knelpunt 2: nieuwe partnerschappen opzetten tussen leidinggevenden.

Beide knelpunten zijn gebaat met het in kaart brengen van de gewenste competenties.

Doelstellingen

We formuleren in dit project 2 doelstellingen:

  • Doelstelling 1: ontwikkelen van competentieprofielen voor circulaire jobs gericht op kort- en middengeschoolden met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Doelstelling 2: een competentiemodel ontwikkelen voor leidinggevenden die wensen in te zetten op sociaal-circulaire samenwerking en co-creatie.

Wil je meer weten over dit project?