WPT4BIPV

Wireless Power Transfer for Building-integrated Photovoltaics

Dit onderzoeksproject ontwikkelt een module om energie van zonnecellen in gebouwen draadloos te transporteren.

Een cruciaal probleem bij de integratie van zonnecellen in gebouwonderdelen (vb. als gevel, of ingebed in een raam) is dat er met de huidige technologie nog elektrische kabels van de buitenkant naar de binnenkant van het gebouw getrokken moeten worden, wat negatieve gevolgen heeft voor de isolatie en waterdichtheid van het gebouw. Via een prototype testen we de efficiëntie en betrouwbaarheid van draadloze energieoverdracht toegepast op de context van een gebouw aan de hand van verschillende metingen.

Wireless Power Transfer for Building-integrated Photovoltaics
Looptijd
/

Het prototype bestaat uit twee grote spoelen die via een inductieve koppeling draadloos energie overbrengen. Dit proces gaat onlosmakelijk gepaard met elektrische verliezen. Er vinden metingen plaats op het verzonden en ontvangen vermogen zodat we het rendement kunnen bepalen van de opstelling.

Als medium tussen de spoelen gebruiken we verschillende (isolatie)materialen en lucht. Zo brengen we in kaart wat het effect is van deze media op het rendement en het maximale vermogen dat kan worden overgebracht.

Met een op maat gemaakte buitenopstelling wordt het prototype ook getest met een zonnepaneel als energiebron. Dit levert extra uitdagingen op door het elektrisch vermogen dat niet constant is aangezien het invallende zonlicht sterk kan variëren afhankelijk van het weer. Door de metingen digitaal bij te houden kunnen we een historisch overzicht genereren van de meetwaarden.

Op die manier evalueren we in dit onderzoek de huidige status van draadloze energieoverdracht toegepast op het overbrengen van vermogen uit geïntegreerde zonnepanelen zonder de isolatiewaarde van een gebouw te hoeven beïnvloeden. Door de resultaten te delen met de academische wereld maar ook met de bedrijfswereld kan dit onderzoek een start zijn van een nieuw product wat het laagdrempeliger maakt om geïntegreerde zonnepanelen toe te passen.

Wireless Power Transfer for Building-integrated Photovoltaics
WPT4BIPV

Onze partners

Wil je weten over dit project?