Corporate finance

Het programma “Corporate Finance” is een diepgaande en praktijkgerichte basisopleiding die talrijke aspecten van het financieel beleid omvat. De gedoceerde materie sluit zo dicht mogelijk aan bij de praktijk. De docenten wor­den daarom ook geselecteerd op basis van hun ruime praktijkervaring.

Deze opleiding wordt georganiseerd door EMS (EHSAL Management School), een samenwerking tussen de Odisee Hogeschool en KU Leuven.

EMS-Corporate finance