Financial controlling

Om een organisatie doelgericht te sturen is een nauwgezette opvolging van haar prestaties noodzakelijk. De beste ondernemingsstrategie faalt indien zij gebaseerd is op onvolledige of inaccurate financiële informatie, of indien financiële gegevens fout worden geïnterpreteerd.  Hier ligt een cruciale taak voor de “financial controller” die zich alsmaar meer pro-actief moet opstellen.

Dit programma geeft een ruim overzicht van de rol van de controller als manager. Het focust daarbij op de relatie tussen strategie en financieel beheer. Naast het klassieke instrumentarium inzake beheerscontrole gaat ook ruim aandacht naar recente ontwikkelingen in het vakgebied zoals balanced scorecard, time-driven ABC, value based management en de creatie van aandeelhouderswaarde.

Het programma Financial Controlling maakt deel uit van een ruimere postgraduaatcyclus en is erkend door het ITAA in het kader van de permanente vorming.

Deze opleiding wordt georganiseerd door EMS (EHSAL Management School), een samenwerking tussen de Odisee Hogeschool en KU Leuven.

EMS-Corporate finance