Postgraduaat Kwaliteit van leven van ouderen bevorderen

In dit postgraduaat leer je werken volgens de holistische kaders van ‘kwaliteit van leven’ en ‘positieve gezondheid’.

Je leert aandacht te hebben voor psychisch welbevinden, zingeving, veerkracht en seksualiteit van ouderen. Je leert luisteren en vragen verhelderen met het oog op het innoveren en verbeteren van zorg.

We beschouwen ouderen als mensen met veel mogelijkheden die zich, volgens hun eigen wensen, zo lang mogelijk in de eigen omgeving kunnen handhaven. 

Deze opleiding voor volwassenen maakt deel uit van Odisee Continue, hét aanbod voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk ontwikkelen of omscholen.

PG-kwaliteit-leven-ouderen1
Postgraduaat Kwaliteit van leven van ouderen bevorderen

Iets voor jou?

Heb je ervaring in de begeleiding of de zorg voor ouderen? Of voel je je sterk aangesproken door deze sector? Heb je affiniteit met de leefwereld van ouderen? Wil je mee opkomen voor de rechten en de belangen van ouderen? Wil je je inzetten voor een betere omkadering van deze generatie?

Dan is deze multidisciplinaire opleiding, waarin je ook veel leert van medestudenten die diverse diploma's hebben, echt iets voor jou!

Toelatingsvoorwaarden

Het postgraduaat richt zich tot houders van een bachelor- of masterdiploma in sociale, gezondheids- of geesteswetenschappelijke richtingen.

Daarnaast kunnen ook houders van één van de volgende graduaatsdiploma's starten: graduaat maatschappelijk werk, graduaat orthopedagogische begeleiding, HBO5 verpleegkunde, graduaat sociaal-cultureel werk.

Andere graduaatsdiploma's, bachelor- of masterdiploma's worden toegelaten op basis van een gemotiveerd dossier.

Studenten hebben ervaring in de ouderenzorg of hebben voldoende affiniteit met ouderenzorg. De kandidaat-studenten tonen dit aan op basis van een uitgeschreven motivatie.

Opbouw

Het postgraduaat is opgebouwd uit twee thematische modules, die telkens aangevuld worden met een opleidingsonderdeel waarin je de inhouden leert integreren in een werkstuk.

Modules:

1. Module 1: Ethische en psychische aspecten van het ouder worden.

2. Module 2: Innovatie in de zorg voor ouderen.

Elke module wordt aangevuld met een opleidingsonderdeel waarin geïntegreerd handelen vooropstaat.

Je kan je registeren voor het volledige postgraduaat.

Of je kan ervoor kiezen om enkel één of twee van de thematische modules te volgen; je neemt dan niet deel aan de opleidingsonderdelen over geïntegreerd handelen.

De thematische modules maken deel uit van de banaba Psychosociale Gerontologie.

Module Ethische en psychische aspecten van het ouder worden

In deze module verken je het psychisch welbevinden van ouderen. We verdiepen ons ook in ethische vraagstukken die zich kunnen voordoen op oudere leeftijd.

De inhoud vertrekt vanuit gerontologische basisinzichten over de ontwikkeling in de ouderdom, cognitieve- en persoonlijkheidsveranderingen.

Vanuit een competentiedenken gaan we over naar coping en veerkracht, seksualiteitsbeleving en de bevordering van welbevinden. 

Naast dementie komen ook de meest voorkomende psychogeriatrische ziektebeelden aan bod. 

Je leert aan de hand van casussen oordelen in ethisch complexe situaties zoals levenseinde vraagstukken.

Module Innovatie in de zorg voor ouderen

In deze module leer je innovatief te werken mét en voor ouderen in functie van meer leeftijdsvriendelijke en vraag-gestuurde producten en diensten.

Je ziet de basisprincipes van veranderingsmanagement en sociaal ondernemen, en je bekijkt ook je eigen competenties om te ondernemen.

Vanuit deze achtergrond leer je kritisch te kijken naar het zorglandschap, zorgvormen en manieren om zorg te verlenen.

Je leert over visie, regelgeving en beleid van de overheid, gebruikers en organisaties.

Het gaat in deze module zowel over het nu als over de toekomst, en zowel over gezonde, kwetsbare als geriatrische ouderen.

PG-kwaliteit-leven-ouderen2

Postgraduaat Participatie van ouderen bevorderen

Voel je je sterk betrokken bij de leefwereld van ouderen? Wil je mee opkomen voor de rechten en de belangen van ouderen? Wil je je inzetten voor een betere omkadering van deze ouderen?

Dan is het postgraduaat 'Participatie van ouderen bevorderen' misschien wat jij zoekt. Op één jaar, met één dag les per week, volg je twee thematische modules en leer je je inzichten toepassen in twee opleidingsonderdelen die direct op de praktijk gericht zijn.

 

PG_participatie-ouderen-adatabank-pos-beelden2

Dit postgraduaat is echt iets voor mij!

Ben je ervan overtuigd dat dit het postgraduaat is dat je zoekt? Dan kan je meteen inschrijven.

Volwassen studente