Start Vroedkunde

Opfriscursussen

De opfriscursussen vinden plaats in de introductieweek in september 2024.

Denkende student

Onthaaldag(en)

Bij Odisee staat de student centraal! We willen je dan ook persoonlijk verwelkomen op onze onthaaldag, waar je in een ontspannen sfeer kennismaakt met docenten en medestudenten.

Ook geven we je heel wat praktische informatie mee om het academiejaar met een gerust gevoel te kunnen starten. Zo leer je onder andere Toledo, ons online leerplatform kennen en krijg je info over de verschillende studentenvoorzieningen, de cursussen en de studentenraad. 

We verwachten de nieuwe studenten voor de eerste keer op de campus in Sint-Niklaas voor de onthaaldag, die doorgaan op donderdag 19 september 2024 van 8u30-16u30.

De lessen zelf starten op maandag 23 september 2023.

Wat breng je mee op de onthaaldagen?

  • Lunchpakket of bankkaart om iets te kopen in het restaurant. Je kunt niet cash betalen.
  • Laptop. Je kunt eventueel ook gebruik maken van de pc's in de computerlokalen.

 

 

Studenten zittend in het gras

Programma eerstejaarsstudenten dagonderwijs

Jullie worden verwacht op de introductiedag op donderdag 19 september van 8u30-16u30.

Starters afstandsonderwijs

Startdag Vroedkunde – 1ste opleidingsfase HAO (februari startende studenten)

19 februari 2024

9u-9u15

Verwelkoming en voorstelling opleiding

9u15-9u45

Overzicht programma + info studentenplatform/uurroosters

9u45-10u05

Overzicht traject + info invullen Individueel Studieprogramma (ISP)

10u05-10u25

PAUZE

10u25-11u

Informatie Toledo Ultra & portfolio

11u-12u

Informatie Onderwijs- en examenreglement & drempelpakket

12u-12u20

Informatie aanvragen van vrijstellingen/afwijkingen ECTS-afspraken

De startdag gaat op de campus door, maar er is de mogelijkheid om digitaal aan te sluiten via deze link.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTc2ZWRjNGYtYjI5Ny00MDcyLTgzZTUtNTE0YjA1NGZlNjc2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225e74901d-334f-46e3-96d1-47d842585abd%22%2c%22Oid%22%3a%22a284bbfa-0974-46f2-a1fc-912e45b26808%22%7d