Studeren als zelfstandige of werknemer van een KMO

KMO-portefeuille

Via de KMO-portefeuille zijn er subsidies mogelijk voor opleidingen bij erkende dienstverleners. Op deze manier kan je een deel van je studiegeld laten betalen door de overheid.

Ondernemers of vrije beroepen kunnen hier gebruik van maken. Meer info vind je op de website www.agentschapondernemen.be

Als je wenst te betalen via de KMO-portefeuille hou dan rekening met het volgende:

  • Je kunt enkel het studiegeld betalen via KMO-portefeuille. Je kunt hiermee dus niet betalen voor cursusmateriaal, toegang tot digitale leeromgeving voor examencontracten en de administratieve kosten aangerekend bij uitschrijving.
  • De aanvraag bij de KMO portefeuille moet ingediend worden binnen de twee weken na de start van de opleiding! Nadien kan dit niet meer aanvaard worden.
  • De aanvangsdatum van de opleiding is de startdatum van het academiejaar of je effectieve inschrijvingsdatum. Voor postgraduaten of navormingen geldt de eerste lesdag als startdatum (zie factuur).
  • Bij je aanvraag moet je steeds het correcte studiegeldtarief vermelden. Hou hiermee rekening bij je inschrijving en opmaken van je ISP. Voor postgraduaten of navormingen staat het studiegeld vermeld op de factuur. Studiegelden zijn vrijgesteld van BTW.
  • Voor graduaats- en bacheloropleidingen opleidingen kies je als dienstverlener voor Odisee – Graduaats- en Bacheloropleidingen met erkenningsnummer DV.O100326. Voor postgraduaten of navormingen kies je als dienstverlener voor Odisee - Odisee Advanced Education Brussel met erkenningsnummer DV.O100347.

Voor meer informatie m.b.t. bachelor- of graduaatsopleidingen kan je terecht bij de dienst Studentenadministratie (sa@odisee.be). Voor meer informatie m.b.t. postgraduaten  of navormingen kan je terecht op de webpagina van de betreffende opleiding waar je de contactgegevens vindt van de opleidingsverantwoordelijke.

Schaarbeek

Studeren als zelfstandige

Oefen je naast je graduaats- of bacheloropleiding een zelfstandige activiteit uit, dan kan je het statuut 'student-zelfstandige' aanvragen bij je sociaal verzekeringsfonds/ondernemingsloket als je:

  • tussen de 18 en 25 jaar bent;
  • ingeschreven bent in een Belgische of buitenlandse erkende onderwijsinstelling voor minstens 27 studiepunten met het oog op het behalen van een erkend diploma, tenzij je een thesis of een verplichte stage afwerkt (uiterlijk tot het indienen van je thesis of het beëindigen van je stage en gedurende maximum één jaar);
  • deelneemt aan de examens (voor minstens 27 studiepunten), tenzij je onderwijsinstelling je ondernemingsproject begeleidt (statuut student-ondernemer)

Voldoe je niet aan de voorwaarden om student-zelfstandige te worden, dan kan je nog steeds een zelfstandig beroep uitoefenen.

Voordelen m.b.t. de sociale zekerheid als student-zelfstandige

Heb je als ‘student-zelfstandige’ een inkomen dat lager is dan het minimuminkomen voor zelfstandigen in hoofdberoep, dan geniet je van een voordelige bijdrageregeling voor de sociale zekerheid (RSZ). Meer info daarover vind je hier.

Je hebt als student-zelfstandige recht op terugbetaling van de gezondheidszorg en tijdens de periodes waarvoor je bijdragen betaalt (ook verminderde bijdragen) heb je ook recht op arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en moederschapsverlof.

Voordelen m.b.t. het fiscaal statuut

De loontrekkende student (jobstudent) en de student-zelfstandige worden voor de berekening van de personen ten laste gelijkgesteld.

Let op! Werk je als zelfstandige, dan ben je niet gebonden door een arbeidsovereenkomst en kan ook de arbeidsrechtbank niet tussenkomen bij eventuele geschillen tussen jou en je opdrachtgever. Je staat er dus vaak alleen voor.

Vaak laten studenten zich ook verblinden door het (in theorie) hoge winstpercentage van zelfstandige arbeid. Toch moet je ook rekening houden met de sociaaljuridische en fiscale gevolgen. Je kunt voor meer info zeker terecht bij één van de vele sociaal secretariaten voor zelfstandigen of informeer je via het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

Laat je attest voor student-zelfstandige invullen door dit in te scannen en te mailen naar sociaalstatuut@odisee.be om het statuut aan te vragen.

Schaarbeek