Studiekeuzebegeleiding

Om een studiekeuze te maken moeten de leerlingen goed geïnformeerd zijn. Ze krijgen een overzicht van de structuur van het hoger onderwijs, flexibilisering en leerkrediet. Welke invloed hebben ouders, leeftijdsgenoten en de bereikbaarheid van de campus op de studiekeuze? Tot slot geven we tips over hoe uw leerlingen hun studiekeuze aanpakken.

Leren leren - keuzebekwaamheid - keuzestrategie - horizonverruiming

gratis | contact | inschrijven

 

Een belangrijke factor in het studiekeuzeproces is een correcte zelfinschatting. De studieadviseur laat uw leerlingen op een speelse manier reflecteren over zichzelf. Ze worden uitgedaagd om hun eigen talenten te ontdekken. Want een fundamenteel zelfvertrouwen en een positief welbevinden liggen aan de basis van een goede studiekeuze.

Keuzestrategie - zelfconceptverheldering 

gratis | contact | inschrijven

In deze sessie komen de bepalende factoren om te slagen in het hoger onderwijs aan bod. De workshop krijgt een invulling op maat en neemt o.a. de volgende vragen onder de loep: voor welke Odisee-opleidingen kiezen leerlingen uit verschillende studierichtingen? Hoe groot zijn hun slaagkansen? Zo kunnen de leerlingen zelf conclusies trekken.

Leren leren – keuzebekwaamheid – keuzestrategie – horizonverruiming

gratis | contact | inschrijven

Tijdens deze voordracht zoomt een studentenpsycholoog in  op de verschillen tussen het secundair en hoger onderwijs. Welke studieaanpak is er bijvoorbeeld nodig: volstaat memoriseren als studiemethode? Moet je in het hoger onderwijs enkel studeren tijdens de examens, of is een langetermijnplanning onmisbaar?

Leren leren - informatie verwerven en verwerken - keuzebekwaamheid

gratis | contact | inschrijven

Nodigt uw school ook oud-leerlingen uit om laatstejaars te vertellen over hun opleiding? Wij helpen u om in contact te komen met oud-leerlingen. Zij laten de zesdejaars kennismaken met het studieaanbod van Odisee en het studiekeuzeproces dat voorafgaat.

gratis | contact | inschrijven