Studiemateriaal (Externen)

voor partners en werkveld

In 2019-2020 werkten we bij Odisee aan een visie op het studiemateriaal van de toekomst. Op basis van deze gedeelde visie werken de onderwijsteams bij het uitwerken van hun Odisee 2027 plannen mee in de richting van deze visie. Ook voor de onderwijsondersteunende diensten vormt deze visie een leidraad voor toekomstige ontwikkelingen.

Ook bij het studiemateriaal van de toekomst wensen we externe partners en het werkveld verder te betrekken.

bomen