Superdivers Vlaanderen. Geografie van een nieuwe realiteit.

Vlaanderen is superdivers, en dat zie je niet enkel meer in de grote steden. Hoe ziet de ruimtelijke spreiding van superdiversiteit in Vlaanderen er concreet uit? Inzicht hierin is cruciaal voor het beleid en voor de sociale praktijk. 

Het boek 'Superdivers Vlaanderen' toont heel concreet de geografische spreiding van diversiteit in Vlaanderen en wil beleidsmakers en praktijkmensen inspireren om verbindend in te spelen op deze realiteit.

Geografie van een nieuwe realiteit

Superdivers Vlaanderen

Vlaanderen is superdivers: één op vier Vlamingen heeft een migratieachtergrond. Liefst drie op vier Brusselaars hebben wortels in migratie. Ons land diversifieert iedere dag een beetje meer. Vlaanderen zal nooit meer zo wit zijn als gisteren of vandaag, ook al leven bijna twee op drie Vlamingen nog steeds in eerder witte wijken. 

De diversiteit is ongelijkmatig gespreid: waar het samenleven in diversiteit de dagelijkse realiteit is voor de ene, is het voor anderen nog ver van hun bed. In steden als Brussel, Antwerpen, Genk of Vilvoorde heeft de meerderheid van de inwoners wortels in migratie. De superdiversiteit suburbaniseert en waaiert in de 21ste eeuw ook uit naar kleinere steden en ruimere stadsregio’s.

Op 11 oktober 2023 stelden we het boek voor aan het publiek.

Dit boek brengt het proces van superdiversifiëring de voorbije drie decennia op een unieke manier in kaart. Het toont de opschaling, ruimtelijke spreiding en de snelheid van onze superdiverse realiteit. Tot op wijkniveau laat het zien hoe woningkenmerken en wijkkenmerken deze diversifiëring mee bepalen. 

Inzicht in die ruimtelijke spreiding is cruciaal voor beleid. Vlaanderen worstelt immers nog steeds met die superdiversiteit. Verkrampte en gepolariseerde reacties houden het wij-zij-denken in stand. Hoe raken we van deze worsteling naar een erkenning van superdiversiteit als realiteit? Hoe maken we ons beleid – ook lokaal – meer verbindend en toekomstgericht? Dit boek is een must voor al wie inzicht wil in de ruimtelijke neerslag van diversiteit en voor al wie er op een verbindende en niet-polariserende manier mee aan de slag wil gaan. 

Het boek richt zich tot oude en nieuwe Vlamingen, tot lokale besturen en onderwijsprofessionals, tot ruimtelijke planners en zorgverstrekkers, tot integratiemedewerkers en beleidsmakers. Het toont de diversiteit van oude en nieuwe Vlamingen vandaag en verkent het superdiverse Vlaanderen van morgen.

Het bouwt verder op de inzichten in de Atlas Superdiversiteit Vlaanderen dat eerder dit jaar werd voorgesteld.

Superdivers Vlaanderen

Algemene info

Titel: Superdivers Vlaanderen. Geografie van een nieuwe realiteit.

Auteurs: Dirk Geldof, Roxanne Vanhaeren, Brecht Vandekerckhove, Pascal De Decker, Willemien Van Damme

ISBN: 9789461175267

Aantal pag: 152

Prijs: 30 euro

Bestellen: dit kan via de uitgever of de boekhandelaaar