Talenbeleid - voor studenten

Student leest boek in bibliotheek

Verplichte taaltest voor eerstejaars

Taal is cruciaal voor studiesucces. Onderzoek wijst uit dat taalvaardigheid een voorwaarde is voor een succesvolle studie (De Wachter, Heeren, Marx & Huyghe, 2013; Van der Westen & Wijsbroek, 2011). Ook de Raad voor Nederlandse Taal en Letteren kaart het belang van taal in het hoger onderwijs van de 21ste eeuw aan in haar adviesrapport ‘Vaart met taalvaardigheid’ (Raad voor Nederlandse Taal en Letteren, 2015). Dat studenten in het hoger onderwijs deze taalvaardigheid onder de knie hebben is echter niet vanzelfsprekend. Ze blijken immers moeite te hebben met onder meer analyseren, redeneren en schrijven (Herelixka & Verhulst, 2014). 

Daarom werd een adviserende taaltest ontwikkeld, die verplicht is voor alle eerstejaars. Na afloop van deze test krijgt iedere student onmiddellijk digitale feedback. Ook krijgen studenten een e-mail met de mededeling dat ze in een taalgroeitraject kunnen stappen, via taalcoaching of met digitale taalondersteuning op de Toledo community 'Taalondersteuning' en/of onze webpagina Odisee Taalsterk.

Student op computer