Tijdskrediet

Werk je in de privésector, dan is het mogelijk om je beroepsloopbaan, volledig of gedeeltelijk, te onderbreken. Ook in de openbare sector kan dit via het Vlaams zorgkrediet. Hiervoor gelden er afzonderlijke regels. Oudere werknemers die het einde van hun loopbaan naderen, kunnen beroep doen op een specifiek tijdskrediet, de zogeheten ‘landingsbanen’

Tijdskrediet

Wat is tijdskrediet met motief?

Wie een opleiding volgt heeft, op elke leeftijd, recht op maximum 36 maanden tijdskrediet. Dit kan, ongeacht of je nu voltijds, halftijds of 1/5 tijdskrediet opneemt. Je moet wel rekening houden met onderstaande voorwaarden

 • op datum van je schriftelijke aanvraag heb je minstens 2 jaar anciënniteit bij je werkgever, tenzij je al je rechten op ouderschapsverlof reeds opgebruikte. Vanaf 01.02.2023 moet de werknemer, om uitkeringen te ontvangen voor een 1/5 en halftijds tijdskrediet 12 maanden voltijds tewerkgesteld zijn bij de werkgever voor de schriftelijke kennisgeving. Om uitkeringen te ontvangen voor een voltijds tijdskrediet moet de werknemer ofwel 12 maand voltijds tewerkgesteld zijn bij de werkgever voor de schriftelijke kennisgeving of 24 maanden deeltijds tewerkgesteld zijn bij de werkgever voor de schriftelijke kennisgeving.

 • de opleiding moet erkend zijn door de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap of door de sector waarin je werkt.

 • de opleiding moet minstens 360 uren of 27 studiepunten per academiejaar bedragen of 120 uren of 9 studiepunten per schooltrimester of per ononderbroken periode van 3 maanden.

 • na elk trimester moet je binnen de 20 kalenderdagen een aanwezigheidsattest bezorgen aan je werkgever. Opgelet: je mag in de loop van het trimester niet meer dan 1/10 van de opleidingsduur ongewettigd afwezig zijn.  

 • de mogelijkheid om voltijds of 1/2-tijds tijdskrediet op te nemen om een erkende opleiding te volgen, moet expliciet vermeld staan in een CAO op sectoraal- of ondernemingsniveau.

Je kan van de RVA een maandelijkse onderbrekingsuitkering ontvangen, indien je

 • geen activiteit of inkomen hebt waarmee cumulatie verboden is (vb. politiek mandaat van schepen, volksvertegenwoordiger,… of een bijkomende activiteit als zelfstandige of als helper van zelfstandige in het geval van halftijds tijdskrediet of 1/5 tijdskrediet

 • in België of in een ander land van de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland woont

 • de vastgelegde minimumduur van het tijdskrediet respecteert

Jongeren staan te babbelen in trappenhal
Vlaams opleidingskrediet

Heb ik recht op Vlaams opleidingskrediet?

Het Vlaams opleidingskrediet is een aanvullende uitkering (aanmoedigingspremie) die je ontvangt bovenop je onderbrekingsuitkering van de RVA. Je hebt recht op het opleidingskrediet als je voldoet aan volgende voorwaarden:

 • Je bent tewerkgesteld in de privésector of de social profitsector,
 • Je bent tewerkgesteld in het Vlaams Gewest,
 • De RVA keurde een onderbrekingsuitkering goed in het kader van tijdskrediet met motief opleiding,
 • Je volgt een opleiding die in aanmerking komt voor het Vlaams opleidingskrediet. Dit kan je opzoeken in de opleidingsdatabank van de Vlaamse opleidingsincentives,
 • Je bent kort- of middengeschoold, of de opleiding die je volgt is opgenomen in het persoonlijk ontwikkelingsplan in het kader van loopbaanbegeleiding. De duur van het opleidingskrediet komt overeen met de duur van het tijdskrediet met motief opleiding dat je bij de RVA opneemt. De premie wordt enkel toegekend voor de periode met uitkering van de RVA. Als alleenstaande heb je recht op een extra premie.

Goed om weten: Je aanmoedigingspremie vraag je aan het Departement Werk en Sociale Economie, dienst Aanmoedigingspremies, Ellipsgebouw Koning Albert II-laan 35, bus 20, 1030 Brussel of via aanmoedigingspremie@vlaanderen.be. Let op! Je kan het Vlaams opleidingskrediet (aanmoedigingspremie) niet combineren met het Vlaams opleidingsverlof

volwassenenonderwijs
Praktisch

Een antwoord op je kleine vragen

Waar vraag ik het aan?

Federaal tijdskrediet vraag je steeds bij je werkgever aan. Dit kan per aangetekend schrijven of door je werkgever voor ontvangst te laten tekenen op een dubbel exemplaar.

Wanneer vraag ik het aan?

Telt je bedrijf meer dan 20 werknemers? Dan moet dit 3 maanden op voorhand gebeuren. In een onderneming met minder dan 20 werknemers, gebeurt dit 6 maanden op voorhand.

Heb ik altijd recht op tijdskrediet?

In kleine ondernemingen (<10 werknemers) kan je nooit tijdskrediet opnemen zonder het akkoord van je werkgever. In alle andere ondernemingen is tijdskrediet een recht maar mag je werkgever de startdatum van je onderbreking, onder bepaalde voorwaarden, uitstellen. Opgelet: Indien 5% van het personeel van de onderneming gelijktijdig afwezig is wegens tijdskrediet, dan zal je aanvraag uitgesteld worden tot wanneer er een plaats vrijkomt.

Krijg ik een tegemoetkoming van de RVA en wanneer moet ik ze aanvragen?

Ja, dit heet een onderbrekingsuitkering ter vervanging van je loon. Dit  moet je bij de RVA aanvragen. De aanvraag moet bij de RVA worden ingediend, en dat:

 • ten vroegste 6 maanden vóór de begindatum of de datum van verlenging;
 • en ten laatste 2 maanden na die begindatum of datum van verlenging.

Meer informatie kan u vinden op onze website: T159 | Burgers | RVA

Dilbeek sporthal