Toledo @ Odisee

Digitale leeromgeving voor studenten

Toledo is de digitale leeromgeving van Odisee in samenwerking met KU Leuven en de partners van de Associatie KU Leuven.

Voor elke onderwijsleeractiviteit wordt automatisch een Toledo-cursus voorzien waar docenten en studenten samen lid van worden.

De leeromgeving bevat hulpmiddelen voor communicatie, leren, evaluatie en begeleiding.

Open Toledo  Raadpleeg de handleiding

Bekijk de privacy-informatie

2 studenten met laptop in breakruimte

Toledo is een interne website van de Associatie KU Leuven. Al het materiaal dat via Toledo wordt aangeboden dient uitsluitend ter ondersteuning van de onderwijsleeractiviteiten. Elk ander gebruik vergt de voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs en/of de docenten.

De gebruikers van Toledo verbinden zich ertoe de vertrouwelijkheid van de aangeboden informatie te respecteren.

Cijfers meegedeeld via de cursussen zijn uitsluitend ten voorlopige titel en bedoeld bij wijze van feedback tijdens het onderwijsproces. Toledo bevat koppelingen naar het officiële administratieve systeem van de hogeschool (Mijn Loket) voor het beheer van o.m. het ISP en het ter beschikking stellen van de examenresultaten.

Een actief KUL-account is nodig om toegang te hebben tot de ICT-faciliteiten aangeboden binnen de Associatie KU Leuven (o.m. KU Loket en Toledo).

      Je accounts activeren

Ben je van opleiding (of instelling) veranderd of koos je een ander keuzevak dan blijven de oude cursussen of community's soms nog bestaan in Toledo. Je kan je hiervoor manueel uitschrijven.

      Raadpleeg deze (beveiligde) kennispagina

Verlies je plots de toegang tot Toledo (en KU Loket)? 

      Raadpleeg deze (beveiligde) kennispagina

Wil je een opdracht indienen maar heb je technische problemen nog voor het verstrijken van de deadline?

      Raadpleeg deze (beveiligde) kennispagina