Verbindend werken met diverse gezinnen: interactieve workshop

Op basis van ons onderzoek over gezinsondersteuning aan moslimgezinnen ontwikkelde Kim Lecoyer een diversiteits-sensitief vormingspakket. 

In 2022 boden we de vorming aan als een vrij intensief vijfdaags traject

Op 5 november 2024 bieden we de mogelijkheid om een interactieve workshop te volgen van één dag.

Diverse gezinnen hebben diverse noden

Het bestaande aanbod van opvoedingsondersteuning is niet altijd afgestemd op de grote diversiteit van gezinnen, dat leerden we uit ons onderzoek over gezinsondersteuning aan moslimgezinnen.

We vroegen ouders waar ze nood aan hebben. We gingen ook praten met organisaties die met en voor gezinnen werken. We legden bij aanvang vooral de nadruk op de vragen van moslimgezinnen, maar gaandeweg hebben we de focus verbreed. 

Op basis van dit onderzoek ontwikkelden we een diversiteits-sensitief vormingspakket: 'Verbindend werken met diverse gezinnen'. Daarmee kunnen opvoedingsondersteuners en andere hulpverleners, zowel professionals als vrijwilligers, hun competenties om diverse gezinnen passend te begeleiden, versterken.

tekening van diverse gekleurde gezinnen
Dinsdag 5 november 2024

Interactieve workshop van één dag

Divers-sensitief gezinnen begeleiden kan zeer uitdagend zijn. 

  • Heb je vragen over de begeleiding van diverse gezinnen? 
  • Zit je soms vast met culturele en religieuze verschillen en weet je niet precies hoe hiermee om te gaan? 

Op basis van haar vormingspakket 'Verbindend werken met diverse gezinnen', dat in zijn geheel vijf vormingsdagen omvat, ontwikkelde Kim Lecoyer nu een workshop van één dag.

Misschien volgde je al eens haar vorming, of een andere opleiding over deze thema's, en zoek je een opfrissing? Of heb je nood aan een compacte inleiding, afgewisseld met de uitwisseling van concrete ervaringen en casussen?

Dan zit je goed op deze interactieve workshop van één dag.

Wat staat er op het programma?

Via theoretisch onderbouwde maar praktische oefeningen en tools, laat Kim je kennismaken met concrete handelingskaders, die een hulpbron kunnen zijn om je handelingsverlegenheid te overwinnen.

Vragen die aan bod kunnen komen, zijn bijvoorbeeld:

  • Hoe omgaan met culturele en religieuze verschillen in de ondersteuning van kinderen, hun ouders en gezinnen?
  • Hoe botsende normen en waarden overstijgen?
  • Hoe je handelingsverlegenheid in een superdiverse context overwinnen?

We maken ook ruimte voor jouw vragen en casussen en we bieden jou de kans om je ervaringen uit te wisselen. Na inschrijving nodigen we je uit om ons jouw concrete vragen vooraf door te mailen, zodat het aanbod van deze dag echt op maat van de deelnemers kan zijn.

Praktisch:

Intensief en diepgaand

Vijfdaags traject 2022

Het volledige vormingstraject bestaat uit vier vormingsdagen en een terugkomdag, afwisselend online en op onze campus in Schaarbeek.

Vermits de vormingsdagen op elkaar verder bouwen, vragen we dat de deelnemers zich engageren voor het gehele traject.

  • Dag 1 - DIALOOG
  • Dag 2 - CULTUURSCHOKKEN 
  • Dag 3 - CONFLICTCIRKELS
  • Dag 4 - AFWEGINGSKADER
  • Dag 5 - TERUGKOMDAG
schema vd opleiding verbindend werken

Meer weten?

Op 3 december 2021 liet Kim Lecoyer de deelnemers van het Opgroeien-festival  uitgebreid kennismaken met het vormingspakket.