Verbindend werken met diverse gezinnen

Op basis van ons onderzoek over gezinsondersteuning aan moslimgezinnen ontwikkelde Kim Lecoyer een diversiteits-sensitief vormingspakket. In 2022 boden we de vorming aan als een vrij intensief vijfdaags traject. In 2023 bieden we de mogelijkheid om een kort interviesietraject te volgen van een halve dag.

Diverse gezinnen hebben diverse noden

Het bestaande aanbod van opvoedingsondersteuning is niet altijd afgestemd op de grote diversiteit van gezinnen, dat leerden we uit ons onderzoek over gezinsondersteuning aan moslimgezinnen.

We vroegen ouders waar ze nood aan hebben. We gingen ook praten met organisaties die met en voor gezinnen werken. We legden bij aanvang vooral de nadruk op de vragen van moslimgezinnen, maar gaandeweg hebben we de focus verbreed. 

Op basis van dit onderzoek ontwikkelden we een diversiteits-sensitief vormingspakket: 'Verbindend werken met diverse gezinnen'. Daarmee kunnen opvoedingsondersteuners en andere hulpverleners, zowel professionals als vrijwilligers, hun competenties om diverse gezinnen passend te begeleiden, versterken.

tekening van diverse gekleurde gezinnen
Kort en casusgericht

Intervisietraject

In 2023 bieden we de mogelijkheid om een kort intervisietraject te volgen van een halve dag, gevolgd door een lunch.

Onderzoekster Kim Lecoyer nodigt de deelnemers uit om een heel concrete casus voor te leggen, en de vragen die je je daarbij stelt. Die kunnen te maken hebben met impact van gender, cultuur, religie of levensbeschouwing.

Ook mensen die zelf geen eigen casus hebben, maar graag willen bijleren van de praktijkvoorbeelden van anderen, zijn welkom.

We beperken de groep tot zes deelnemers zodat ze intensief kunnen samenwerken en alle casussen aan bod kunnen komen.

De sessie van 6 oktober werd geannuleerd, maar bij voldoende belangstelling bieden we dit graag op een ander moment nog eens aan.

Interesse?

Stuur dan een berichtje naar Kim Lecoyer

Uitwisselen om te leren

Op zoek naar ondersteuning bij heel concrete vragen?

Intensief en diepgaand

Vijfdaags traject 2022

Het volledige vormingstraject bestaat uit vier vormingsdagen en een terugkomdag, afwisselend online en op onze campus in Schaarbeek.

Vermits de vormingsdagen op elkaar verder bouwen, vragen we dat de deelnemers zich engageren voor het gehele traject.

  • Dag 1 - DIALOOG
  • Dag 2 - CULTUURSCHOKKEN 
  • Dag 3 - CONFLICTCIRKELS
  • Dag 4 - AFWEGINGSKADER
  • Dag 5 - TERUGKOMDAG
schema vd opleiding verbindend werken

Meer weten?

Op 3 december 2021 liet Kim Lecoyer de deelnemers van het Opgroeien-festival  uitgebreid kennismaken met het vormingspakket.