Vlaams zorgkrediet

Als je werkzaam bent in de Vlaamse openbare sector (de meeste personeelsleden van de diensten Vlaamse overheid, het onderwijs en de lokale en provinciale besturen) dan kan je een onderbrekingsuitkering ontvangen als je je arbeidsprestaties onderbreekt om een opleiding te volgen. Je kan je arbeidsprestaties voltijds, halftijds of met 1/5de onderbreken in samenspraak met je werkgever. Je moet het Vlaams zorgkrediet met volledige maanden aanvragen (hoeft niet op de eerste van de maand te starten).

Uitgezonderd: 

  • wanneer de periode van de opleiding die je volgt geen gehele maanden omvat;
  • wanneer het contract van tijdelijke personeelsleden in het onderwijs afloopt op 30 juni of 31 augustus en men een periode wil aanvragen die start na 1/4 en door de einddatum van 30 juni of 31 augustus de opname van de minimumduur van 3 maanden onmogelijk maakt.

Meer info over het zorgkrediet (voorwaarden, uitkeringen, fiscale aspecten,…) vind je op https://www.vlaanderen.be/vlaams-zorgkrediet

Vacature Header

Welke opleidingen komen in aanmerking?

De opleiding moet minimaal 120 contacturen of 9 studiepunten op jaarbasis omvatten en voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

  • de opleiding wordt georganiseerd, gesubsidieerd of is erkend door de Vlaamse overheid;
  • de opleiding wordt georganiseerd door een opleidingsverstrekker die erkend is in het kader van opleidingscheques of KMO-portefeuille.

Hoe vraag je het verlof aan en wanneer neem je het op?

Als je in aanmerking komt voor Vlaams zorgkrediet kan je, na registratie van je ‘Individueel Studie Programma’ (ISP), deel C van het aanvraagformulier voor Vlaams zorgkrediet laten invullen door een medewerker van de campus via sociaalstatuut@odisee.be.

Let op! De periode van het Vlaams zorgkrediet kan niet starten vóór de datum waarop de opleiding van start gaat (bv. wanneer de opleiding start op 20 september, kan het Vlaams zorgkrediet niet ingaan op 1 september).

Attest van regelmatige aanwezigheid

Je moet binnen de 20 kalenderdagen na elk kwartaal een attest afleveren dat bewijst dat je regelmatig aanwezig was in de opleiding tijdens dat kwartaal. Indien je dit attest niet binnen de 20 dagen na afloop van het kwartaal bezorgt aan de Vlaamse overheid, kan geen Vlaams zorgkrediet toegekend worden voor de volgende periode. Je kan dit attest laten invullen via sociaalstatuut@odisee.be.

Kan je Vlaams zorgkrediet combineren met opleidingscheques?

Ja, je kan de onderbrekingsuitkering voor Vlaams zorgkrediet cumuleren met opleidingscheques. Voor meer informatie over deze cheques, kan je contact opnemen met de VDAB.