Inzicht in de risicofactoren en kenmerken van ON kan helpen om een beter beeld te krijgen van de cliënt met een verhoogd risico op ON. Om deze risicofactoren en kenmerken in kaart te brengen, wordt het biopsychosociaal model gebruikt. Dit model beschouwt het menselijk functioneren als een samenspel tussen biologische, psychologische en sociale factoren. Het bekijkt de mens vanuit een holistische bril, in tegenstelling tot het medisch model, waarin psychologische en sociale aspecten niet in rekening gebracht worden (Engel, 1977; Lehman, David & Gruber, 2017).