Bachelorproef indienen

In de laatste fase van je opleiding schrijf je een bachelorproef. Dit eindwerk dien je aan het einde van de rit digitaal in waardoor jouw bachelorproef opgenomen wordt in het digitale archief van Odisee. 

Dit is de link naar de omgeving waar je je bachelorproef moet opladen.

Bachelorproef indienen

In deze handleiding vind je hoe je dit moet doen.

Naar de handleiding

 

Je geeft als auteur mee welke de raadpleegbaarheid wordt van je bachelorproef. Je hebt verschillende gradaties in raadpleegbaarheid.

  • Zo kan je eindwerktekst volledig vertrouwelijk zijn.
  • Daarnaast heb je de optie om je bachelorproef leesbaar te maken binnen Odisee, dit met onmiddellijke ingang of met uitgestelde ingang (bv. pas na 5 jaar).
  • Tot slot bestaat er ook de optie om je bachelorproef volledig open en vrij toegankelijk te maken op internet.

Dit document geeft toelichting over de behandeling van een vertrouwelijke bachelorproef.

Dit formulier moet je bezorgen aan (de bachelorproefcoördinator van) je opleiding zodat de raadpleegbaarheid van je bachelorproef kan worden ingesteld.

Bachelorproef opladen
Tijdens het schrijven van jouw bachelorproef kan je nagaan of je in jouw tekst op een correcte manier aan bronverwijzing doet door een scan uit te voeren met de plagiaatdetectiesoftware Turnitin. Deze beknopte infofiche geeft je daar meer uitleg over.