Grensoverschrijdend gedrag

Odisee hogeschool zet in op een omgeving waar respectvol met elkaar omgegaan wordt en waar geen ruimte is voor grensoverschrijdend gedrag zoals (verbale en fysieke) agressie, (cyber)pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag, stalking, intimidatie en discriminatie.

Indien dit toch voorvalt, dan neemt Odisee dit ernstig en wordt het aangepakt.

Do not touch

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Sommige grenzen zijn algemeen aanvaard, maar andere grenzen zijn individueel. Iedereen heeft het recht om zelf te beslissen waar hun persoonlijke grenzen liggen. Van anderen wordt verwacht dat ze de grens die jij aangeeft respecteren.

We spreken van grensoverschrijdend gedrag wanneer iemand jouw grenzen of algemeen aanvaarde grenzen niet respecteert.

De hogeschool: Een veilig klimaat met respect voor grenzen

Als student is het belangrijk dat je je veilig kan voelen op de hogeschool en dat je objectief geëvalueerd wordt.

Daarom  verwachten we  dat de mensen die je in je leerproces begeleiden – zowel op de hogeschool als op je stageplaats/werkplekleren - een gepaste terughoudendheid hanteren en zich bewust zijn van hun machtspositie ten aanzien van studenten. Uiteraard wordt ook van jou als student verwacht dat je je tegenover anderen respectvol gedraagt en hun grenzen respecteert, binnen de hogeschool als binnen activiteiten gelinkt aan de hogeschool (vb. activiteiten van de studentenverenigingen, stages, werkplekleren, studie-uitstappen, …).  

Teneinde een kader te scheppen voor een respectvolle en professionele omgang in elk van deze contexten, ontwikkelde Odisee Hogeschool een Gedragscode ter preventie van grensoverschrijdend gedrag. Ook wanneer deze Gedragscode overschreden wordt, spreken we van grensoverschrijdend gedrag.

Studenten babbelen met elkaar aan tafel
Geef je grens aan!

Wat kan je doen als je met grensoverschrijdend gedrag geconfronteerd wordt?

Weet dat wanneer iemand je grens overtreedt, je dit steeds mag aangeven!

Doe dat op een zo duidelijk mogelijke manier. Soms lukt het je niet om op het moment zelf te reageren of besef je achteraf pas dat je grenzen overschreden werden. Het is nooit te laat om alsnog je grenzen aan te geven. Ook een late reactie, is een reactie.

Merk je dat je grenzen daarna nog steeds niet gerespecteerd worden of voel je je niet veilig genoeg om je grenzen aan te geven, ga dan tijdig over tot andere actie. Zo kan je bijvoorbeeld hulp inschakelen van iemand anders en/of erover praten met iemand die je vertrouwt.

 

 

gekerfde boom met opschrift just say no
Zoek hulp!

Waar kan je terecht als je met grensoverschrijdend gedrag geconfronteerd wordt?

Intern: De vertrouwenspersonen van de hogeschool

Ervaar je grensoverschrijdend gedrag, ben je er getuige van, hoor je er geruchten over, heb je er twijfels of vragen over, of (denk je) dat je iemands grenzen overschreed? In al deze situaties kan je binnen Odisee Hogeschool steeds in alle vertrouwelijkheid terecht bij één van de vertrouwenspersonen op je campus (contactgegevens, zie onderaan deze pagina).

De vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor, kunnen je ondersteunen en adviseren over hoe je met de situatie kan omgaan. Bij de vertrouwenspersonen staat de zorg voor jou als student centraal. Je mag steeds informatie vragen bij de vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen respecteren steeds jouw grenzen. Je zal nooit geforceerd worden om meer te vertellen dan je op dat moment wil vertellen.  Alle vertrouwenspersonen werken binnen het wettelijk beroepsgeheim, wat betekent dat gesprekken vertrouwelijk zijn.

 

Wil je graag verdere stappen ondernemen, dan kunnen de vertrouwenspersonen met jou bespreken welke mogelijkheden er zijn en kunnen ze jou daarbij bijstaan. De vertrouwenspersonen kunnen ook bemiddelen en/of het probleem aankaarten binnen de organisatie  Belangrijk is dat de vertrouwenspersonen enkel actie ondernemen indien jij dat wil. Jij geeft steeds het tempo aan. Wanneer verdere stappen genomen worden, dan word je altijd geïnformeerd over het verloop.   

Niet alleen slachtoffers of getuigen van grensoverschrijdend gedrag kunnen nood hebben aan een gesprek of advies. Heb je zelf het gevoel dat je iemands grenzen overschreden hebt en maak je je hier zorgen over? Ook dan kan je terecht bij de vertrouwenspersonen voor een luisterend oor en/of advies. Ook deze gesprekken vallen onder het beroepsgeheim van de vertrouwenspersonen en zijn dus vertrouwelijk.

Extern: De Vlaamse ombudsdienst

Naast de vertrouwenspersonen van je campus, kan je ook extern terecht voor vragen of een gesprek over grensoverschrijdend gedrag. Dit kan bij de Vlaamse ombudsdienst, die je kan bereiken via genderkamer@vlaamseombudsdienst.be, of op het nummer 02 552 41 20. Ook deze personen hebben beroepsgeheim; vertrouwelijkheid is dus gegarandeerd. De Vlaamse Genderkamer als deel van de Vlaamse ombudsdienst staat rechtstreeks onder toezicht van het Vlaams parlement, waardoor een onafhankelijke positie meer dan gegarandeerd is.

 

In je eigen netwerk

Praat erover met iemand die je vertrouwt, zoals een vriend(in), je ouders, of een familielid. Je kan ook een docent, stagebegeleider, medestudent of studentenvertegenwoordiger aanspreken. Weet wel dat zij geen wettelijk beroepsgeheim hebben.

Andere externe hulpverlening

Je kan ook steeds in alle anonimiteit terecht bij:

 • Tele-onthaal: telefonisch (tel. 106) en via chat.
 • 1712: Professionele hulplijn voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling: telefonisch (tel. 1712) en via chat.
 • Zorgcentra na seksueel geweld: Een dienst die in een aantal ziekenhuizen in België wordt aangeboden. Zij bieden medische zorg, psychische zorg, staalname, neerleggen van een klacht en opvolging. Elk slachtoffer van seksueel geweld kan er terecht, 24 op 24 en 7 dagen op 7.
 • Politie: Ben je slachtoffer van strafbare feiten? Dan kan je steeds een klacht indienen bij de politie. De politie heeft ook een dienst slachtofferhulp.
 • CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) dienst slachtofferhulp: Je kan in het CAW van jouw regio terecht voor ondersteuning en hulp.
handen ondersteunen boomstam

Beroepsgeheim, wat is dat?

De vertrouwenspersonen zullen nooit stappen zetten en/of informatie delen met anderen zonder jouw expliciete toestemming.

De vertrouwenspersoon zal in eerste plaats nagaan welke zorg of steun jij zelf nodig hebt. Ook als je geen verdere stappen wil nemen, kan het dus zinvol zijn om een gesprek aan te gaan met de vertrouwenspersonen.

Heb je vragen over het beroepsgeheim of de vertrouwelijkheid van de gesprekken, aarzel dan niet om die aan de vertrouwenspersonen te stellen.

twee personen in gespre

Waarom hulp zoeken?

Wanneer je met grensoverschrijdend gedrag geconfronteerd wordt, is het vaak een grote stap om hierover te praten. Er kunnen heel wat gedachten, gevoelens of twijfels bestaan die je weerhouden om naar een vertrouwenspersoon of ombudsdienst te stappen. Toch is het belangrijk om het ernstig te nemen wanneer je gevoel zegt dat een situatie niet oké is. Net zo belangrijk is het om er niet alleen mee te blijven zitten.

Erover praten helpt je om

 • Met de situatie om te gaan
 • Je beter in je vel te voelen
 • Jezelf te beschermen
 • Anderen te beschermen
 • Te leren hoe je grenzen van anderen respecteert

Over je ervaringen praten met een vertrouwenspersoon heeft heel wat voordelen.  

 • Erover praten helpt vaak om er beter mee om te kunnen gaan en je beter in je vel te voelen.
 • Door erover te praten , bescherm je jezelf. De vertrouwenspersoon kan je informatie en advies geven over hoe je met de situatie kan omgaan en je grenzen kan stellen. Zij kunnen indien nodig ook maatregelen nemen om te zorgen dat het grensoverschrijdend gedrag stopt en dat een objectieve evaluatie gegarandeerd wordt.
 • Door erover te praten kan je daarnaast mogelijks ook anderen beschermen. Misschien hadden anderen eerder dezelfde ervaringen met een bepaalde persoon of is er sprake van een structureel probleem. Jouw verhaal vertellen bij de vertrouwenspersoon kan er zo voor zorgen dat eventuele structurele problemen aan het licht komen en opgelost kunnen worden.
 • Ook wanneer je zelf iemands grenzen overschreed, helpt het om erover te praten. De vertrouwenspersoon kan je immers helpen om de grenzen van anderen te leren herkennen en respecteren. Bovendien kan de vertrouwenspersoon met jou bekijken of en op welke manier er eventueel herstel mogelijk is.
 • Heb je verdere professionele hulp nodig, dan kunnen de vertrouwenspersonen je de weg wijzen naar geschikte professionals.

Vind je het aanvankelijk moeilijk om erover te praten, maar wil je na verloop van tijd toch een gesprek, weet dan dat het hiervoor nooit te laat is.

Contacteer de vertrouwenspersoon van je campus

Maak hieronder via de Bookings tool een on campus of online afspraak met één van de studentenpsychologen van campus Aalst. Indien de mogelijkheden via Bookings niet passen voor jou (bv. omwille van stage of werk overdag...), gelieve dan te mailen voor een ander moment.

KU Leuven studenten: gelieve Marc, Leen of Maarten te contacteren.

Odisee studenten: gelieve de studentenbegeleiders te contacteren via het algemeen mailadres (zie link onderaan).

Gelieve de vertrouwenspersoon te contacteren via het algemeen mailadres (zie link onderaan).