Hoe kan ik VOV aanvragen voor een postgraduaat of navorming?

We leggen je stap voor stap uit hoe je de aanvraag voor Vlaams Opleidingsverlof moet doen. In dit geval gaat het over de aanvraag voor een postgraduaat of navorming.

Gent sfeer 19
 1. 1
 2. 2

  Bezorg het inschrijvingsattest aan je werkgever

  Je krijgt van ons een inschrijvingsattest bij de start van de opleiding. Het inschrijvingsattest geeft het aantal studiepunten of vormingsuren weer dat je dat academiejaar zal volgen. Dat attest moet je aan je werkgever bezorgen binnen 15 dagen na inschrijving of na verandering van werkgever.

 3. 3

  Volg de opleiding nauwgezet

  Bij een postgraduaat/navorming met evaluatie moet je ook deelnemen aan minimum 1 zittijd binnen het betreffende academiejaar. Het behaalde resultaat van je examen staat los van VOV.

  Eénzelfde opleiding of module mag tijdens één academiejaar maar één keer gevolgd worden. Let op: een werknemer die BEV gekregen heeft voor een bepaalde opleiding of module, mag diezelfde opleiding of module niet nog eens volgen met VOV

Wat als ik mijn studies voortijdig stopzet?

De uren voor VOV vervallen vanaf de datum van uitschrijving. Of je op dat moment al dan niet aan examens deelgenomen hebt, is bepalend voor het aantal uren VOV waarop je recht hebt. Je kan je daarom in bepaalde gevallen beter uitschrijven voor afzonderlijke opleidingsonderdelen in plaats van voor de volledige opleiding.

Als je niet deelneemt aan de eindbeoordeling of de opleiding stopzet, moet je dat onmiddellijk aan je werkgever en aan de opleidingsverantwoordelijke van Odisee laten weten.

Wat als ik van werkgever verander?

Als je in de loop van het academiejaar van werkgever verandert, moet je je werkgever inlichten binnen de 15 dagen na de verandering van werkgever. Je volgt de procedure opnieuw zoals hierboven omschreven.

Wat als ik in de openbare sector werk?

Alleen als je in de privésector werkt, heb je recht op VOV. Voor werknemers in de openbare sector geldt het Vormingsverlof.

Wat na je diploma 2