Onderwijskwaliteit Lager Onderwijs

Lager onderwijs is een geaccrediteerde opleiding. In het kader van de kwaliteitsbewaking in eigen regie doorlopen alle opleidingen van Odisee een meerjarige kwaliteitscyclus. We hanteren hiervoor de VARiOSO-cyclus die je in detail kan nalezen via onderstaande link. Je vindt hieronder informatie over de kwaliteit van deze opleiding.

Educatieve bachelor lager onderwijs header
Overtuigd?

Lees meer over deze opleiding