Privacyverklaring

Deze ‘Privacyverklaring’ regelt hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt door Odisee vzw, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Warmoesberg 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 0408.429.584 (Hierna: ‘Odisee’). Odisee is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die via haar website verkregen worden.

Deze Privacyverklaring beschrijft welke persoonsgegevens we van jou verzamelen wanneer je onze website bezoekt of wanneer je gebruikt maakt van de diensten die Odisee via haar website aanbiedt, waarom we dat doen, hoelang wij ze bewaren, met wie wij ze delen, wat je rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.

In deze Privacyverklaring willen wij jou bovendien ook informeren over ons cookiebeleid.

Wanneer in deze verklaring gerefereerd wordt naar ‘onze’ of ‘deze’ website, wordt de specifieke website bedoeld die start met https://www.odisee.be.

Neem contact op

Verdere vragen of opmerkingen over je persoonsgegevens?

Gegevensbescherming Odisee

Aanpassingen aan de Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd aangepast worden. Door regelmatig de website te raadplegen kan je op de hoogte blijven van wijzigingen.

Camerabewaking

De gebouwen van Odisee zijn voorzien van camerabewaking. Odisee vzw, vertegenwoordigd door Joris Rossie, afgevaardigd bestuurder, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de opgenomen beelden. Enkel Odisee en de hiertoe bevoegde personen die onder haar gezag handelen hebben toegang tot de beelden. 

De opgenomen beelden kunnen alleen gebruikt worden voor zover dit een bijdrage kan leveren tot het bewijzen van een misdrijf, van schade of van overlast of tot het identificeren van een dader, een verstoorder van de openbare orde, een getuige of een slachtoffer, zoals voorzien in de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s. In dat geval kunnen de beelden worden overgedragen aan politiediensten of gerechtelijke overheden. Indien deze beelden geen bijdrage kunnen leveren tot het bewijzen van een misdrijf, van schade of van overlast of tot het identificeren van een dader, een verstoorder van de openbare orde, een getuige of slachtoffer, worden zij niet langer dan één maand gewaard. 

Indien u gefilmd werd, heeft u het recht om toegang te krijgen tot de beelden. U dient daartoe een verzoek te richten aan privacy@odisee.be. Dit verzoek dient voldoende gedetailleerde aanwijzingen te bevatten om de betrokken beelden precies te kunnen lokaliseren. Verder heeft u het recht Odisee te verzoeken de beelden te verwijderen. 

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Odisee via privacy@odisee.be of het nummer +32 2 300 22 84. 

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop Odisee uw persoonsgegevens verwerkt, heeft u het recht klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.