Privacyverklaring

Deze ‘Privacyverklaring’ regelt hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt door Odisee vzw, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Warmoesberg 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 0408.429.584 (Hierna: ‘Odisee’). Odisee is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die via haar website verkregen worden.

Deze Privacyverklaring beschrijft welke persoonsgegevens we van jou verzamelen wanneer je onze website bezoekt of wanneer je gebruikt maakt van de diensten die Odisee via haar website aanbiedt, waarom we dat doen, hoelang wij ze bewaren, met wie wij ze delen, wat je rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.

In deze Privacyverklaring willen wij jou bovendien ook informeren over ons cookiebeleid.

Wanneer in deze verklaring gerefereerd wordt naar ‘onze’ of ‘deze’ website, wordt de specifieke website bedoeld die start met https://www.odisee.be.

Neem contact op

Verdere vragen of opmerkingen over je persoonsgegevens?

Gegevensbescherming Odisee

Aanpassingen aan de Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd aangepast worden. Door regelmatig de website te raadplegen kan je op de hoogte blijven van wijzigingen.