Examens

Hieronder vind je een antwoord op de meest gestelde vragen over:

 • Examens op afstand en BYOD-examens op campus
 • Examenperiodes
 • Individueel examenrooster regulier
 • Individueel examenrooster aanpasbaar door student
 • Studentenkaart
 • Examenkaart
 • Resultaten
 • Inschrijven voor de derde examenperiode
 • Inschrijven volgend academiejaar
 • Examenombuds
 • Decretale drempel
Studenten die examen afleggen

Examens op afstand en BYOD-examens op campus

Examenperiodes

De examenperiodes van je opleiding vind je terug in de academische kalender van je opleiding

Vanaf 16/10 kan je jouw individueel examenrooster (IER) raadplegen.

Je vindt hier alle vakken terug waarvoor een datum gepubliceerd zal worden tijdens het academiejaar. Opgelet: Vakken met permanente evaluatie staan niet in het IER. Je kan in de ECTS-fiche van een vak bekijken wat er van jou verwacht wordt. Meer informatie op de pagina Onderwijsaanbod.

Onder ‘Geen examenmoment geboekt’ kan je vakken terugvinden die nog geen examendatum kregen. Er staat in het IER steeds vermeld vanaf wanneer er meer examendata zichtbaar zullen zijn.  Als er een examendatum bekend is voor een vak dan zal deze verschijnen onder de hoofding toegewezen.

In de kalender van jouw opleiding kan je de exacte examenperiodes bekijken. Afhankelijk van jouw opleiding toont jouw IER examens in bepaalde periodes. 

Het IER wordt op bepaalde data aangevuld. Je krijgt hiervan een melding via dit studentenplatform. Op volgende momenten toont het examenrooster en de examenkaart data die binnen een bepaalde periode vallen:

 • 16/10: van 16/10/2023 tot 07/01/2024
 • 04/12: van 08/01/2024 tot 01/05/2024
 • 23/03: van 02/05/2024 tot 26/06/2024
 • 09/07: tweede examenkansen van 16/08/2024 tot 11/09/2024 (inschrijven voor 4 juli is verplicht: Inschrijven voor de derde examenperiode )

Heb je nog vragen? Je kan mailen naar de dienst Planning van jouw campus:

 • planning.aalst@odisee.be
 • planning.brussel@odisee.be (Brussel, Schaarbeek en Dilbeek)
 • planning.gent@odisee.be
 • planning.sintniklaas@odisee.be

Wil je langskomen? Bekijk onze openingsuren via Contacteer de Dienst Planning

Individueel examenrooster (IER) regulier

Vanaf 16/10 kan je jouw individueel examenrooster (IER) raadplegen.

Je vindt hier alle vakken terug waarvoor een datum gepubliceerd zal worden tijdens het academiejaar. Opgelet: Vakken met permanente evaluatie staan niet in het IER. Je kan in de ECTS-fiche van een vak bekijken wat er van jou verwacht wordt. Meer informatie op de pagina Onderwijsaanbod.

Onder ‘Geen examenmoment geboekt’ kan je vakken terugvinden die nog geen examendatum kregen. Er staat in het IER steeds vermeld vanaf wanneer er meer examendata zichtbaar zullen zijn.  Als er een examendatum bekend is voor een vak dan zal deze verschijnen onder de hoofding toegewezen.

In de kalender van jouw opleiding kan je de exacte examenperiodes bekijken. Afhankelijk van jouw opleiding toont jouw IER examens in bepaalde periodes. 

Het IER wordt op bepaalde data aangevuld. Je krijgt hiervan een melding via dit studentenplatform. Op volgende momenten toont het examenrooster en de examenkaart data die binnen een bepaalde periode vallen:

 • 16/10: van 16/10/2023 tot 07/01/2024
 • 04/12: van 08/01/2024 tot 01/05/2024
 • 23/03: van 02/05/2024 tot 26/06/2024
 • 09/07: tweede examenkansen van 16/08/2024 tot 11/09/2024 ((inschrijven voor 4 juli is verplicht: Inschrijven voor de derde examenperiode )

Heb je nog vragen? Je kan mailen naar de dienst Planning van jouw campus:

 • planning.aalst@odisee.be
 • planning.brussel@odisee.be (Brussel, Schaarbeek en Dilbeek)
 • planning.gent@odisee.be
 • planning.sintniklaas@odisee.be

Wil je langskomen? Bekijk onze openingsuren via Contacteer de Dienst Planning

Individueel examenrooster (IER) aanpasbaar door student

Naargelang de opleiding die je volgt kan je jouw IER tot een bepaalde datum zelf aanpassen. 

Hoe je dit kan doen lees je op de pagina Individueel examenrooster (aanpasbaar door student).

Heb je nog vragen? Je kan mailen naar de dienst Planning van jouw campus:

 • planning.aalst@odisee.be
 • planning.brussel@odisee.be (Brussel, Schaarbeek en Dilbeek)
 • planning.gent@odisee.be
 • planning.sintniklaas@odisee.be

Wil je langskomen? Bekijk onze openingsuren via Contacteer de Dienst Planning

Studentenkaart

Je studentenkaart dient om je te identificeren bij een examen. Bij een fysiek examen on-campus, heb je die steeds bij jou en toon je die aan de docent of toezichthouder bij het examen.

Bij een online (mondeling) examen zal de docent vragen om je studentenkaart even voor de webcam van je computer te tonen. Hij zal de foto op jouw studentenkaart vergelijken met de foto die hij op zijn studentenlijst heeft.

Als je je studentenkaart verloren bent, vraag je zo snel mogelijk een nieuwe kaart aan via sa@odisee.be. In afwachting van de nieuwe kaart kan elk ander identificatiebewijs dat een foto bevat worden gebruikt (identiteitskaart, rijbewijs,…).

Als je je studentenkaart verloren bent, vraag je zo snel mogelijk een nieuwe kaart aan via sa@odisee.be. In afwachting van de nieuwe kaart kan elk ander identificatiebewijs dat een foto bevat worden gebruikt (identiteitskaart, rijbewijs,…).

Examenkaart

Vanaf 16/10 kan je jouw individueel examenrooster (IER) raadplegen.

Je vindt hier alle vakken terug waarvoor een datum gepubliceerd zal worden tijdens het academiejaar. Opgelet: Vakken met permanente evaluatie staan niet in het IER. Je kan in de ECTS-fiche van een vak bekijken wat er van jou verwacht wordt. Meer informatie op de pagina Onderwijsaanbod.

Onder ‘Geen examenmoment geboekt’ kan je vakken terugvinden die nog geen examendatum kregen. Er staat in het IER steeds vermeld vanaf wanneer er meer examendata zichtbaar zullen zijn.  Als er een examendatum bekend is voor een vak dan zal deze verschijnen onder de hoofding toegewezen.

In de kalender van jouw opleiding kan je de exacte examenperiodes bekijken. Afhankelijk van jouw opleiding toont jouw IER examens in bepaalde periodes.

Het IER wordt op bepaalde data aangevuld. Op volgende momenten toont het examenrooster data die binnen een bepaalde periode vallen:

 • 16/10: van 16/10/2023 tot 07/01/2024
 • 04/12: van 04/12/2023 tot 01/05/2024
 • 23/03: van 23/03/2024 tot 12/07/2024
 • 09/07: tweede examenkansen van 16/08/2024 tot 07/09/2024 (inschrijven verplicht Inschrijven voor de derde examenperiode )

Hoe gebruik je jouw IER?

Ga naar jouw jouw individueel examenrooster (IER). Klik het examen open om de reeksinfo, startuur, lokaal en de ECTS-fiche te bekijken. Bij algemene informatie vind je meer informatie over de examenkaart.

Als je op het lokaal klikt dan opent er een lokaalfiche waarin je het adres kan terugvinden van het gebouw waarin het lokaal zich bevindt. Op de pagina Vind je lokaal ontdek je per campus een overzicht van de opbouw van de lokaalnummers zodat je eenvoudig het lokaal vindt waar je moet zijn. 

Onderaan in jouw IER kan je jouw examenkaart openen en afdrukken. Je hebt de examenkaart nodig om te tonen dat jouw inschrijving in orde is en je mag deelnemen aan het examen. Na het examen wordt jouw examenkaart een bewijs van deelname.

Voor een kalenderoverzicht van de voor jou geplande examens en lessen kan je klikken op ‘Uurrooster’. In dat rooster staan eventuele lessen in het blauw en examens in het groen.

Heb je nog vragen? Je kan mailen naar de dienst Planning van jouw campus:

 • planning.aalst@odisee.be
 • planning.brussel@odisee.be (Brussel, Schaarbeek en Dilbeek)
 • planning.gent@odisee.be
 • planning.sintniklaas@odisee.be

Wil je langskomen? Bekijk onze openingsuren via Contacteer de Dienst Planning

Het examenreglement legt een aantal voorwaarden vast waaraan je moet voldoen om aan een examen te kunnen deelnemen.
Zo moet je:

 • ingeschreven zijn voor het betrokken opleidingsonderdeel
 • je studiegeld betaald hebben
 • je identiteit en examendeelname laten controleren (studentenkaart/examenkaart)

Het examenreglement stelt bovendien dat je behaalde examenresultaat nietig is als je toch zou deelnemen aan een examen zonder aan de voorwaarden te hebben voldaan.
Tenslotte stelt het examenreglement dat als je een bewijs van deelname kan voorleggen, je ook recht hebt op een examenresultaat.

De controle is tweevoudig:

1. Vooraf: mag je deelnemen aan een bepaald examen?
​2. Achteraf: heb je deelgenomen aan een examen?

De examenkaart van een bepaalde examenperiode geeft een overzicht van de beoordelingen die voor jou verwacht worden in die examenperiode.
In dit overzicht wordt reeds rekening gehouden met jouw individuele situatie:

 • toegekende vrijstellingen en deeloverdrachten worden niet meer vermeld;
 • niet-herkansbare (delen van) opleidingsonderdelen worden slechts vermeld in de examenperiode van de eerste examenkans;
 • toegestane examenwissels worden slechts vermeld in de examenperiode waarnaar het examen werd verplaatst.

Een student mag in de examenperiode slechts deelnemen aan het examen van de (delen van) opleidingsonderdelen die vermeld staan op zijn examenkaart van die examenperiode.
Een docent mag in de examenperiode slechts examen afnemen van de (delen van) opleidingsonderdelen die vermeld staan op de examenkaart van die examenperiode.

 

Je examenkaart dient om je examendeelname te bewijzen.

 • Je drukt jouw examenkaart voor de start van elke examenperiode af via www.odisee.be/dashboard > Mijn tools > Mijn IER. Merk je dat je examenkaart niet correct/onvolledig is of dat je de examenkaart niet kan afdrukken, dan neem je meteen en ruim voor de start van je examen contact op met de Studentenadministratie van je campus.
 • Je brengt je examenkaart mee naar elk fysiek on-campus examen:
  • Schriftelijk examen: je legt de examenkaart op de hoek van de tafel. Indien mogelijk controleert de docent of toezichthouder reeds voor of tijdens het examen of het betrokken opleidingsonderdeel op de examenkaart is vermeld.
  • Mondeling examen:  je bezorgt je examenkaart aan de examinator voor de start van het examen.
    
 • De examenkaart wordt ondertekend of afgestempeld door de examinator of toezichter:
  • Schriftelijk examen: bij het inleveren van de examenkopij;
  • Mondeling examen: na het afleggen van het examen.
    
 • Je houdt je examenkaart minstens bij tot alle resultaten van de betrokken examenperiode zijn meegedeeld.
   
 • Bij online (mondelinge) examens is de docent verantwoordelijk voor de registratie van de examendeelname. Je noteert zelf de datum en het uur van de start/het einde van het online examen voor jezelf op je examenkaart zodat de docent later indien nodig de deelnemerslijst van dat moment kan nakijken.

Mogelijke redenen:

 • je bent niet rechtmatig ingeschreven voor de opleiding;
 • je hebt het studiegeld niet (volledig) betaald en je mag niet deelnemen aan examens;
 • je bent je examenkaart vergeten.

Dan verwijst de docent je door naar de dienst Studentenadministratie vooraleer het examen van start gaat.

Indien je reeds van start bent gegaan met het examen en het probleem werd te laat opgemerkt, kan je verder werken tot het einde van het examen. Bij de inlevering van de examenkopij neem je zo snel mogelijk contact met de Studentenadministratie. Daar zal nagegaan worden of de docent de examenkopij mag verbeteren of dat het examen nietig is.

Mogelijke redenen:

 • je bent niet rechtmatig ingeschreven voor het opleidingsonderdeel;
 • je hebt een (deel)vrijstelling, deeloverdracht, examenwissel, examenspreiding … voor het (deel) van het opleidingsonderdeel;
 • je hebt de juridische procedure voor afstand van een deeloverdracht of voor het slagen voor een opleiding zonder toleranties niet correct gevolgd.

Dan verwijst de docent je door naar de dienst Studentenadministratie vooraleer het examen van start gaat.

Indien je reeds van start bent gegaan met het examen en het probleem werd te laat opgemerkt, kan je verder werken tot het einde van het examen. Bij de inlevering van de examenkopij neem je zo snel mogelijk contact met de Studentenadministratie. Daar zal nagegaan worden of de docent de examenkopij mag verbeteren of dat het examen nietig is.

Resultaten

De resultaten zullen geleidelijk en in willekeurige volgorde tussen de onderstaande uren worden vrijgegeven. Je zal een mail ontvangen met daarin een link naar je studievoortgangsdossier waar je je examenresultaten kan raadplegen.
Om overbelasting van het systeem te vermijden, vragen we je te wachten op de mail die bevestigt dat je resultaten vrijgegeven zijn.

De data van de bekendmaking van de resultaten vind je hier

In afwachting van je definitief diploma kan je reeds met je voorlopig attest solliciteren of inschrijven aan een onderwijsinstelling.
Je kan je voorlopig attest opvragen via de selfservice toepassing van zodra je resultaten zichtbaar zijn in je studievoortgangsdossier.

Vanaf de maand december volgend op het academiejaar van afstuderen, worden door de meeste clusters diploma-uitreikingen georganiseerd. De in het voorgaande academiejaar afgestudeerde studenten worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd. Indien er geen uitreiking wordt voorzien of indien je je diploma niet afhaalt op de uitreiking, wordt je diploma  in de loop van de maand januari aangetekend verstuurd naar je adres. In de examenperiode vóór je kan afstuderen ontvang je een mail met een persoonlijke link om je adresgegevens na te kijken zodat je diploma op het juiste adres terechtkomt. 

Meer info vind je ook op https://www.odisee.be/attesten-en-studiebewijzen.

Wanneer je de code GR krijgt voor een bepaald opleidingsonderdeel wil dit zeggen dat er voor jou nog geen resultaat beschikbaar is en dat we dit later nog verwachten.

Je hoeft voor dit opleidingsonderdeel NIET in te schrijven voor de examenperiode september, ook al denk je een onvoldoende behaald te hebben. Zodra je resultaat beschikbaar is doen wij het nodige om je alsnog in te schrijven voor een 2de examenkans, mocht dit nodig blijken. 

Indien je beslist om een 2de examenkans op te nemen van een onvoldoende die je in een vorige examenperiode van dit academiejaar hebt behaald, dan behoud je je vorig resultaat indien dit hoger is dan het resultaat dat je in de examenperiode van september behaalt (let op! Dit geldt enkel voor totaalresultaten binnen een academiejaar, niet voor deelcijfers!). We willen je daarom aanmoedigen om toch je tweede examenkans op te nemen. Bovendien wordt je leerkrediet opnieuw aangevuld indien je slaagt voor het opleidingsonderdeel.

Nabespreking met je docent:

Informeer bij jouw opleiding wanneer en hoe de nabespreking van de examenresultaten worden georganiseerd.

Nabespreking met je studietrajectbegeleider:

Voor een gesprek over je globale resultaat en studievoortgang kan je terecht bij je studietrajectbegeleider.

Voor advies over toleranties kan je terecht bij je studietrajectbegeleider.

Je wacht best het geheel van je resultaten van heel het academiejaar af vooraleer je een beslissing neemt over je toleranties.

Je hebt na de vrijgave van je resultaten 15 kalenderdagen de tijd om je toleranties te registreren in je studievoortgangsdossier, via het tabblad Tolerantie.

Een opgenomen tolerantie is onherroepelijk en kan je nadien niet meer ongedaan maken.

Inschrijven voor de derde examenperiode

Indien je wenst deel te nemen aan de derde examenperiode (augustus – september), moet je je ten laatste op 4 juli inschrijven voor elk opleidingsonderdeel waarvoor je examen wenst af te leggen of waarvoor een examencijfer moet worden vastgesteld (dus m.i.v. stage, opleidingsonderdelen met permanente evaluatie, …). 

Inschrijven is verplicht. Zonder inschrijving kan je geen resultaten ontvangen, geen data zien voor de herexamens in jouw examenrooster en geen geldige examenkaart ontvangen. 

Hoe?

Zodra je examenresultaten van juni beschikbaar zijn in je studievoortgangsdossier (www.odisee.be/mijnloket > Mijn studievoortgang), bij je resultaten dien je via het tabblad ‘3de examenperiode’ aan te duiden voor welke opleidingsonderdelen je in de 3de examenperiode opnieuw examen wenst af te leggen.

Indien je je tijdig inschrijft, kan je je individueel examenrooster (IER) en examenkaart raadplegen vanaf 9 juli 2024: www.odisee.be/mijnloket > Mijn Individueel Examenrooster. Enkel vakken met een examen staan in het examenrooster.    

Let op: de examenkaart kan nog wijzigen in functie van je beslissingen over het al dan niet inzetten van je toleranties.

Heb je de deadline gemist?

Na de deadline gaat het online aanvraagformulier open en kan je daarin aangeven voor welke vakken je wil inschrijven. Zodra jouw aanvraag is verwerkt zal je jouw IER kunnen raadplegen. Je dient dit zelf te checken; je krijgt geen mail ter bevestiging.

De aanvragen worden zo snel mogelijk verwerkt. Hou rekening met de sluitingsperiode van 11/07 tot en met 15/08. 

Heb je nog vragen? Je kan mailen naar de dienst Planning van jouw campus:

 • planning.aalst@odisee.be
 • planning.brussel@odisee.be (Brussel, Schaarbeek en Dilbeek)
 • planning.gent@odisee.be
 • planning.sintniklaas@odisee.be

Wil je langskomen? Bekijk onze openingsuren via Contacteer de Dienst Planning

Inschrijven volgend academiejaar

Vanaf wanneer herinschrijven?

 • Als je al je opgenomen studiepunten verworven hebt na de examenperiode van juni of je hebt toleranties ingezet zodat je geen opleidingsonderdelen meer hoeft af te leggen dit academiejaar, dan ontvang je enkele dagen na vrijgave van je resultaten een uitnodiging via e-mail om je in te schrijven voor het volgende academiejaar.
 • Als je nog een 2e examenkans opneemt in de examenperiode van september dan ontvang je pas een uitnodiging om opnieuw in te schrijven nadat je resultaten van de examenperiode van september zijn vrijgegeven.

Hoe herinschrijven?

Nadat je je uitnodigingsmail hebt ontvangen kan je je inschrijven via:

Wat na herinschrijving?

Na je herinschrijving ontvang je in je Odisee-mailbox een inschrijvingsbewijs en een rekeningoverzicht voor de vaste kost van je inschrijving. Ben je een niet-beursstudent dan ontvang je na de goedkeuring van je individueel studieprogramma (ISP) een tweede rekeningoverzicht met het resterende bedrag (op basis van je effectief aantal opgenomen studiepunten).

Meer informatie m.b.t. onthaaldagen, start van het academiejaar, bestellen van studiemateriaal, registratie van je individueel studieprogramma (ISP), ... vind je op odisee.be > Studeren@Odisee > Klaar voor de start > Een succesvolle start.

Examenombuds

Hier vind je de informatie over wat je moet doen indien er zich problemen voordoen met betrekking tot je examens, en wie je waarvoor kan contacteren. 

Decretale drempel

De Vlaamse overheid wil dat studenten goed nadenken over hun studiekeuze en zo snel mogelijk hun diploma behalen. Daarom heeft ze beslist dat vanaf academiejaar 2023-2024 een aantal regels gelden die tot doel hebben om studenten:

 • bewust te doen nadenken over hun studiekeuze
 • sneller van studierichting te laten veranderen indien ze aanvoelen of merken dat zij toch niet de juiste studiekeuze gemaakt hebben
 • zoveel mogelijk te laten inschrijven in een modeltraject of ten minste een voldoende groot studiepakket
 • te laten stoppen met hun gekozen bacheloropleiding als zij na twee jaar nog niet geslaagd zijn voor de vakken van hun eerste inschrijving

Dat laatste is wat de overheid "de decretale drempel" noemt.

In je eerste academiejaar hebben de drempelregels nog geen echte concrete gevolgen voor jou. Wat is wel van belang?

 • Weet dat op het einde van je eerste academiejaar een "foto" genomen wordt van je vakkenpakket. Deze vakken vormen je drempelpakket.
 • De bedoeling is dat je ten laatste op het einde van je tweede academiejaar voor al deze vakken geslaagd bent. Dat wil zeggen dat je ofwel:
  • een credit behaald hebt (10/20 of meer)
  • een tolerantie hebt kunnen inzetten

Ben je op je hele vakkenpakket geslaagd (of getolereerd) op het einde van je eerste jaar? Top! Je hebt de drempel al behaald!

Ben je nog niet op alles geslaagd? Dan krijg je van de overheid nog een tweede academiejaar de kans om alsnog te slagen voor de vakken waarop je geen credit of tolerantie behaalde.

Was je in je eerste academiejaar niet geslaagd op alle vakken van je drempelpakket?

Dan ben je verplicht om de vakken waarvoor je niet slaagde op te nemen in je individueel traject. Je kan je voor deze vakken ook niet tijdens het academiejaar uitschrijven. Je moet ze dus verplicht "bissen". Uiteraard kan je samen met je trajectbegeleider bekijken welke vakken uit de tweede fase je eventueel bijkomend kan opnemen.

Let wel op! De drempelregels eisen dat je op het einde van je tweede academiejaar geslaagd bent op alle vakken uit je drempelpakket. Dat wil dus zeggen: geslaagd zijn of een tolerantie kunnen inzetten voor alle vakken waarop je niet geslaagd was op het einde van je eerste academiejaar.

Je moet in je tweede academiejaar dus écht prioriteit geven aan de vakken uit jouw eerste academiejaar die je bist. 

In Odisee zetten studenten doorheen hun studieloopbaan zelf toleranties in. Dat betekent dat je zelf mag beslissen of je een lichte onvoldoende (8 of 9/20) voor een tolereerbaar vak herneemt of niet, binnen een aantal voorwaarden.

Voor het behalen van de decretale drempel zullen toleranties soms automatisch worden ingezet, zonder dat je dit zelf moet beslissen. Dit gebeurt als je op het einde van het eerste of het tweede academiejaar de decretale drempel kan behalen, door het inzetten van toleranties. Je zal dit dan ook zien in je studievoortgangsdossier, waarin je je examenresultaten krijgt.

Ben je niet geslaagd op alle vakken uit je drempelpakket na het tweede academiejaar? Dan zijn de gevolgen groot, ook al gaat het misschien maar om één vak waarop je niet geslaagd/getolereerd bent:

 • Je zal geweigerd worden voor de bacheloropleiding die je volgde en je mag je dus niet herinschrijven in dezelfde opleiding.
 • Deze weigering geldt in  alle Vlaamse hogescholen voor een periode van 6 jaar.
 • Enkel wanneer je nadien een ander diploma hoger onderwijs zou behalen, kan je je vroeger dan die 6 jaar opnieuw herinschrijven.
 • Wil je je inschrijven in een andere opleiding? Bevraag je bij je studietrajectbegeleider wat je mogelijkheden zijn.

Was er een goede reden waarom je de drempel niet haalde? Dan kan je bij je hogeschool een procedure opstarten om de weigering tot inschrijving op te heffen.

Wanneer?
Je kan een uitzondering aanvragen in geval van:

 • overmacht bijvoorbeeld ziekte waardoor je niet aan alle examens kon deelnemen of waardoor je tijdens het jaar heel wat lessen hebt gemist
 • bijzondere individuele omstandigheden bijvoorbeeld een overlijden in de naaste familie

Waar?
Je dient deze procedure op te starten bij de hogeschool waar je de opleiding volgde.

Hoe?
Deze regels verschillen per hogeschool. Kijk goed na in het onderwijs- en examenreglement of op je puntenblad hoe je de procedure kan opstarten.

Had je in je vakkenpakket van je eerste jaar een keuzevak zitten en was je daarop niet geslaagd? Dan kan het zijn dat de hogeschool toelaat dat je bij je herinschrijving een ander keuzevak in de plaats opneemt.

Weet dan wel dat dit gevolgen heeft voor je drempel:

 • Je zal voor dit nieuwe keuzevak slechts één academiejaar de kans krijgen om te slagen: het vervangt dus het originele keuzevak uit je eerste drempelpakket.
 • Je hebt dus géén twee academiejaren de kans om te slagen voor dit keuzevak. Je zal dus extra je best moeten doen om hier zeker op te slagen.

Wanneer je van afstudeerrichting verandert na je eerste jaar, dan heeft dit ook een impact op de toepassing van de drempel:

 • De overheid ziet een verandering van afstudeerrichting eigenlijk als een nieuwe inschrijving in een nieuwe "opleiding" (en dus niet als een echte herinschrijving). De overheid vindt in dit geval dat je opnieuw twee academiejaren de kans moet krijgen om je te bewijzen.
 • Dat heeft tot gevolg dat de foto die op het einde van je eerste jaar genomen werd, (deels) overschreven zal worden op het einde van je tweede jaar (dus het eerste jaar in je nieuwe afstudeerrichting).
 • Je zal pas de drempel moeten behalen op het einde van het derde jaar dat je ingeschreven bent aangezien dat dat eigenlijk pas het tweede jaar is waarin je ingeschreven bent in je nieuwe afstudeerrichting.

De hogeschool zal in de praktijk bepalen hoe je foto (deels) overgeschreven zal worden.

Wanneer je van onderwijsvak verandert na je eerste jaar, dan heeft dit ook een impact op de toepassing van de drempel:

 • De overheid ziet een verandering van onderwijsvak eigenlijk als een nieuwe inschrijving in een nieuwe "opleiding" (en dus niet als een echte herinschrijving). De overheid vindt in dit geval dat je opnieuw twee academiejaren de kans moet krijgen om je te bewijzen.
 • Dat heeft tot gevolg dat de foto die op het einde van je eerste jaar genomen werd, (deels) overschreven zal worden op het einde van je tweede jaar (dus het eerste jaar in je nieuwe afstudeerrichting).
 • Je zal pas de drempel moeten behalen op het einde van het derde jaar dat je ingeschreven bent aangezien dat dat eigenlijk pas het tweede jaar is waarin je ingeschreven bent in voor het nieuwe onderwijsvak.

De hogeschool zal in de praktijk bepalen hoe je foto (deels) overgeschreven zal worden.